Tysk

Her på fagsiderne for tysk kan du finde aktuelle læremidler til undervisningen samt inspiration til, hvordan du sætter læremidlerne i spil i din sprogundervisning.

Kurser for sproglærere i tysk

DAG für Fortbildung für Deutschlehrkräfte 2018

Billede til boxen Sprogportfolio

Den Europæiske Sprogportfolio

Et vigtigt materiale og refleksionsredskab til elever, som lærer engelsk, tysk, fransk eller dansk som andetsprog.

E-bøger til tysk i 6.-7. klasse

Forside

Lesespass

Kompetenceområdet "skriftlig kommunikation - læsning" er et centralt afsæt for dette læremiddel. Alle fem titler er inddelt i kapitler, har tilhørende lyd, ordforklaringer, sammenfatning efter hvert kapitel og quiz, der relaterer til læseforståelsen. 

6.-7. klasse

Hold fagteammøde på CFU Få vejledning til

Valg af læremidler

Få inspiration til og vejledning i valg af analoge og digitale læremidler