Nye læremidler til samfundsfag

Lad os redde verden

Forside

50 praktiske forslag til ændringer i din hverdag, der er til gavn for miljøet. Bl.a. hvordan du kan spare på vandet, bruge mindre strøm, lave mindre affald, genbruge mere, skabe større biodiversitet og forbruge færre (unødvendige) ting.

Af

Isabel Thomas

Terrorisme

Forside

Hvordan terrorismen har udviklet sig siden slutningen af 1800-tallet, og hvad der har motiveret terroristerne.

6.-10. klasse

 

Af

Lise Penter Madsen

Klar til prøven

Forside

Klar til prøven handler om prøven i fagene historie, kristendomskundskab og samfundsfag og indeholder vejledning, gode råd, opgaver og eksempler på prøvemateriale.
Bogen kan anvendes løbende i 7.-9. klasse, så eleverne bliver fortrolige med prøveformen, uanset om de skal op i historie, kristendomskundskab eller samfundsfag.

Af

Karina Bruun Houg

Kvinders valgret

Forside af bogen

Historien bag kvinders adgang til at stemme ved de kommunale råd i 1908 og vedtagelsen af den almindelige valgret til Folketinget i 1915.

7.-10. klasse​

Af

Malene Mygind

Mød Verden - livet i fattige lande

Forside af Mød verden

Fire unge fra fire ulande

2015 - et vigtigt årstal

På vej til Afrika

Råstoffer og industri i Afrika

Undervisning og jordnødder

Kvinder i landbruget

Hiphop hjælper fattige

Hjælp til handicappede i Uganda

5.-8. klasse

Af

Kaare Øster

LEGO Build to express

Foto af sæt

Materialet kan benyttes som en "ekspedition" ind i elevernes tankeverden, hvor man gennem en proces med LEGO, gruppevis, bygger svar på forskellige spørgsmål, inden for et tema, som passer til klassetrinnet og faget. 

Demokratispillet

Foto at sæt

Demokratiet giver spillerne rollen som politikere, der skal kæmpe for deres mærkesager, mens de stadig holder styr på budgetterne. Det lader eleverne opleve demokrati og politiske forhandlinger i stedet for at læse om det, og leverer dermed læring på en involverende og underholdende måde, der tilgodeser såvel bogligt stærke som svage elever. I kassen er der materialer til 5 hold.

8.-10. klasse

Forslag til nye læremidler

Materialer, der indkøbes til udlånssamlingen, vælges af vores faglige konsulenter i samarbejde med repræsentanter for brugerne.

Vi modtager meget gerne forslag til nye læremidler i udlånssamlingen.