Kultur

Problemformulering: "Hvordan opdrages børn i forskellige kulturer til at blive medlem af forskellige fællesskaber?".

Temaer