Praktisk/musiske fag

Der findes mange læremidler, der understøtter udviklingen af de praktisk/musiske fag. Kontakt din fagkonsulent på CFU, hvis du ønsker nærmere kendskab til læremidler i netop dit fag.