Natur/teknologi

Natur/teknologi i 1.-6. klasse.

Håndstand på stranden

Progression i naturfagene

Naturfaglig kompetence defineres som det at have viden om, at forstå, udøve, anvende og kunne tage kritisk stilling til natur, naturfaglighed, naturvidenskab og teknologi i en mangfoldighed af sammenhænge hvori disse indgår eller kan komme til at indgå.