Matematik

vejledning til brug af tv-udsendelser

Sproglig udvikling

Sproglig udvikling: fagundervisning

Inspirationsmaterialet har til formål at inspirere faglærere til, hvordan sproglig udvikling kan tænkes ind i undervisningen.

Hold Fagteammøde på CFU

med oplæg af matematikkonsulenten inden for et aktuelt emne om læremidler:

- Vurdering af læremidler
- Faglig læsning og læremidler til matematik
- Prøver og test i matematik og egnede prøveoplæg/opslagsbøger
- Praktisk arbejde og materialekasser fra CFU