Stormen på Dybbøl 1864

For at blive i sprogstilen, som billedet til højre antyder, bør en undervisning i dette kanonpunkt "slå et slag" for emner som de slesviske krige og danskhed. Undervisningen bliver "blot et slag i luften", hvis ikke undervisningen også omhandler emner som grænsekonflikter, hedens opdyrkning, ”hvad udad tabes, skal indad vindes” og militarisme.


Idéer og links til Stormen på Dybbøl
- og andre grænsekonflikter

Stormen på Dybbøl

Læringsmål

Eleven kan fx gøre rede for, hvordan krigen i 1864 påvirkede Danmark lokalt, regionalt og senere globalt.