Københavns Bombardement

14.000 var det antal bomber englænderne sendte i hovedet på københavnerne i 1807. Bombardementet varede en lille uge og dræbte ca. 1600 civile københavnere. Hovedstadens indbyggere oplevede som de første i historien at blive udsat for et regulært bombe- og raketangreb. Undervisningen bør også komme ind på emner som Napoleonskrigene, søslag, Englands voksende magt, nedgang i dansk magt m.v.
 

Idéer og links til Københavns Bombardement
- samt magtkampe og Napoleon

 

Læringsmål

Eleven kan fx forklare Danmarks position i verden før og efter englændernes bombardement af København.