Kanslergadeforliget

Kanslergadeforliget var et politisk kriseforlig mellem forskellige danske befolkningsgrupper. Det blev indgået i 1933 mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Venstre i Statsministerens lejlighed i Kanslergade, heraf navnet.

Som med så meget andet har der altid været uenighed om fortolkningen af forliget; den yderste venstrefløj mente, at arbejderbevægelsen solgte ud af principperne og allierede sig med de forkerte, mens forligsparterne fastholdt, at forliget var vigtigt for at dæmme op for nød og elendighed, og i dag anser Socialdemokratiet Kanslergadeforliget for et tungt og vægtigt tiltag i opbygningen af det senere velfærdssamfund.

I undervisningen kan læreren heller ikke komme udenom kampen mellem demokrati og totalitære styreformer.


Idéer og links til Kanslergadeforliget
- og andre sociale og økonomiske problemstillinger

Kanslergadeforliget

Læringsmål

Eleven kan fx redegøre for Kanslergadeforligets symbolske betydning i dag.