Grundloven 1849

Med Danmarks første grundlov havde Danmark fået folkestyre. Flere mennesker havde fået indflydelse på lovgivningen. De kunne være med til at bestemme. Andre mennesker fik mindre indflydelse og andre igen blev endnu ikke taget med på råd. Det vil være naturligt at undervise om demokrati, diktatur, enevælde og folkestyre. Hvem har lyst til at bo i en jungle uden lov og orden? Den første danske grundlov fra 1849 opstiller altså nogle spilleregler for mennesker i fællesskab i et retssamfund.


Idéer og links til Grundloven 1849

Grundloven 1849

Læringsmål

Eleven kan fx forklare forskellen for almindelige mennesker, der lever i et ikke-demokrati og i et demokrati.