Genforeningen 1920

I 1920 blev den nordlige del af Sønderjylland genforenet med Danmark efter nederlaget i 1864. Efter 56 år lavede den danske og tyske regering en aftale om at mødes på halvvejen. De gav hinanden håndslag. Et håndslag Hitler senere brød, da han den 9. april 1940 tog Danmark i sin hule hånd. Med genforeningen som omdrejningspunkt er der mulighed for at undervise i det dansk – tyske forhold, i mindretallets historie, i nationalisme, Første Verdenskrig og i konfliktløsninger.

Idéer og links til Genforeningen
- og andre grænsekonflikter herunder 1. Verdenskrig

Genforeningen

Læringsmål

Eleven kan fx referere afstemningsresultatet i Slesvig den 20. februar 1920 i nordlig og sydlig zone.