Energikrisen 1973

"Af jord (støv) er du kommen, til jord skal du blive…" Det virker måske stærkt at indlede dette kanonpunkt med folkekirkens begravelsesritual? Ikke desto mindre bør en undervisning i energikrisen i 1973 omhandle energi- og miljøproblemstillinger, afhængighed, samfundsforhold, Mellemøsten m.v.

Idéer og links til Energikrisen 1973

Energikrisen 1973

Læringsmål

Eleven kender fx til forskellige udfordringer på energispørgsmålene i for- og nutid.