Nye læremidler til fransk

J'ai le droit d'etre un enfant

Forside

Bogen er skrevet i et enkelt sprog og i 1. person. Sætningen "J'ai le droit de...", gentages ved hver side og foldes ud i informative, beskrivende eller poetiske udtryk og sætninger. De farverige og fantasifulde og til tider surrealistiske illustrationer understøtter budskaberne i teksterne.

7.-10. klasse

Af

Alain Serres

Les Voisins

Forside

Billedbogen "Les Voisins", som betyder "Naboer" sætter fantasien i gang. Sammen med hovedpersonen går vi på opdagelse i vidt forskellige familieliv. Er disse familier mon sprunget ud af den lille piges forestillingsevne, eller eksisterer de virkelig? 

6.-9. klasse

Af

Einat Tsarfati

La grande fabrique de mots

Forside

En poetisk billedbog med korte tekster og smukke billeder, som kan indgå i arbejdet med temaer som fx Les jeunes, eller L'amour et l'amitié. Den tilhørende pædagogiske vejledning lægger op til, at eleverne producerer sprog med afsæt i de skønne billeder i bogen. Derudover findes der forslag til at arbejde med ordforråd, lytning og læsning. Arbejdsopgaver kan hentes i den tilhørende Padlet.

7.-9. klasse

Af

Agnès De Lestrade

Ma journée

Forside af bogen

Bogen kan med fordel inddrages i et tema om "Les loisirs". Den kan anvendes til samtale om, hvad man lave i løbet af en dag. Efter at have læst bogen kan eleverne selv lave en tilsvarende beskrivelse om, hvad de selv laver i løbet af dagen.

5.-6. klasse

Af

Julie Bissonnet Hansen

Ma semaine

Forside af bogen

Bogen kan med fordel inddrages i et tema om "Les loisirs". Den kan anvendes til samtale om, hvad man kan lave i løbet af en uge. Efter at have læst bogen kan eleverne selv lave en tilsvarende beskrivelse om, hvad de selv laver i løbet af ugen.

7.-8. klasse

Af

Julei Bissonnet Hansen

Les jours que nous célébrons

Forside af bogen

Bogen egner sig til at få et overblik over højtider og festdage i Frankrig. Lad eleverne plotte alle datoer i en kalender og sammenligne med højtider i Danmark og andre lande, som elever kommer fra. Lav evt. klassens store kalender af de højtider, der fejres i klassen.

5.-7. klasse

Af

Julie Bissonnet Hansen

Quel métier veux-tu choisir ?

Forside af bogen

Bogen kan med fordel inddrages i et tema om "Les métiers". Den kan anvendes til samtale om, hvad der kendetegner forskellige arbejdspladser. Efter at have læst bogen kan eleverne selv lave en tilsvarende beskrivelse af den arbejdsplads, de selv gerne vil arbejde på.

7.-8. klasse

Af

Julie Bissonnet Hansen

Visite la France

Forside af bogen

Visite la France giver et hurtigt og simpelt indblik i Frankrigs kultur, natur og samfundsforhold.
DigiLire bøgerne er velegnede til tidlig fransk, da læsningen af bogen ikke kræver af eleven mestrer det franske skriftsprog. Derimod kan eleven lytte til bogen vha. QR-koderne og i tilknytning hertil medlæse i billeder og tekst

6.-8. klasse

Af

Maija Hejgaard

Visite Paris

Forside af bogen

Visite Paris giver et hurtigt og simpelt indblik i Frankrigs kultur, natur og samfundsforhold.
DigiLire bøgerne er velegnede til tidlig fransk, da læsningen af bogen ikke kræver af eleven skal mestre det franske skriftsprog. Derimod kan eleven lytte til bogen vha. QR-koderne og i tilknytning hertil medlæse i billeder og tekst

6.-8. klasse

Af

Maija Hejgaard

Digilire - Niveau A - De første ord

Digilire

En serie af 6 meget letlæste bøger, der allerede kan anvendes fra første undervisningsår.

5.-6. klasse

Digilire - Niveau B - Vocabulaire

Digilire

En serie af 4 letlæste bøger, der allerede kan anvendes efter 2 års undervisning.

7.-8. klasse

Digilire – La vie de Zoé - Niveau B

Digilire – La vie de Zoé

En serie af 4 letlæste bøger, som handler om Zoé og hendes far, der oplever forskellige ting sammen.

7.-8. klasse

Digilire – Théo et Léa – Niveau C

Digilire – Théo et Léa

En serie af 4 letlæste bøger, som handler om Théo, der gør sig klar til at date Léa.

8. klasse

Mon premier livre

Mon premier livre

Serien Mon premier livre består af en række meget lette fagbøger. Bøgerne kombinerer det sprogligt lettilgængelige med den klassiske fagbogsopbygning og er målrettet den første faglige læsning. Hver titel har et omfang på 16 sider, stor og tydelig skrifttype og er illustreret med mange fotos.

 

7. klasse

Af

Per Straarup Søndergaard

Promenades dans Paris

Foto af sæt

Materialet lægger op til at eleverne tilegner sig en viden om de mange seværdigheder, der findes i Paris. Eleverne kan arbejde på netop det sproglige niveau, de befinder sig på. Eleverne kan i mindre læsegrupper: forholde sig til det de læse, udvælge et eller flere fordybelsesområder, reorganisere deres viden i nye sammenhænge, fastholde deres viden ved at spille spil.

Marionetdukker

Foto af sæt

Hånddukker giver eleverne mulighed for at lave små rollespil med hinanden. Med kassens elementer kan eleverne arbejde sammen i tremandsgrupper. Eleverne kan vælge at øve sig på de dialogforslag, der hører med til materialet, eller de kan vælge selv at skrive nye dialoger.

5.-6. klasse

 

 

Forslag til nye læremidler

Materialer, der indkøbes til udlånssamlingen, vælges af vores faglige konsulenter i samarbejde med repræsentanter for brugerne.

Vi modtager meget gerne forslag til nye læremidler i udlånssamlingen.