Fransk

Her på fagsiderne for fransk kan du finde aktuelle læremidler til undervisningen samt inspiration til, hvordan du sætter læremidlerne i spil i din sprogundervisning.

Kurser for sproglærere i fransk

La grande fabrique de mots

Forside

En poetisk billedbog med korte tekster og smukke billeder, som kan indgå i arbejdet med temaer som fx Les jeunes, eller L'amour et l'amitié. Den tilhørende pædagogiske vejledning lægger op til, at eleverne producerer sprog med afsæt i de skønne billeder i bogen. Derudover findes der forslag til at arbejde med ordforråd, lytning og læsning. Arbejdsopgaver kan hentes i den tilhørende Padlet.

7.-9. klasse

Af

Agnès De Lestrade
Billede til boxen Sprogportfolio

Den Europæiske Sprogportfolio

Et vigtigt materiale og refleksionsredskab til elever, som lærer engelsk, tysk, fransk eller dansk som andetsprog.

Hold fagteammøde på CFU Få vejledning til

Valg af læremidler

Få inspiration til og vejledning i valg af analoge og digitale læremidler