Online ressourcer til dansk som andetsprog

Her finder du række udvalgte hjemmesider og webressourcer til undervisningen i dansk som andetsprog. Her er både gode sider til at træne udtale og ordforråd samt at arbejde med sproget funktionelt.

Den sproglige dimension

Forside

Denne film består af 6 kapitler fra forskellige fag, hvor lærere på Sølystskolen i Silkeborg integrerer sprogundervisningen i fagene. Det er vigtigt for elever med dansk som andetsprog og for alle andre elever, at få et solidt og aktivt fagsprog. Lærerne demonstrerer i filmen løsninger til inspiration - lige til at kopiere.

Af

Filmkompagniet

Ideer til dansk som andetsprog

Foto

Dansklærerforeningen har udarbejdet følgende materiale til klassens tosprogede elever:

Inddrag flere sprog

Forside
Inddrag flere sprog i sprogundervisningen Kampagnen ”Wise Words” viser, hvordan flersproglighed inddrages som en styrke i sprogundervisningen.