Fag

Fagsiderne dækker alle grundskolens fag

Siderne indeholder forslag til læremidler til udlån i fagene, samt idéer til hvordan læremidlerne kan sættes i spil i undervisningen. Her er forslag til kurser og arrangementer, vejledning om fagets prøver og kontaktdata om alle CFU's faglige konsulenter.

Vejledning om læremidler

Få rådgivning og vejledning i valg og brug af analoge og digitale læremidler

CFU's pædagogiske konsulenter giver jer mulighed for at blive opgraderet i forhold til læremidler og brugen af dem inden for jeres fagområder i grundskolen og på gymnasieniveau.

Konsulenterne har et bredt kendskab til læremidler. Find de faglige konsulenters kontaktdata under de enkelte fagsider.

En faglig, didaktisk vejledning kan tage udgangspunkt i jeres fagteams eller skolens aktuelle situation. Det kan f.eks. dreje sig om hjælp til at vurdere digitale læremidler, hvordan læremidlerne kan understøtte arbejdet med forskellige kompetenceområder og læringsmål, drøftelse af skolens indkøb af såvel analoge som digitale læremidler m.v.

I er velkomne til at holde fagteammøde i CFU's fagzoner, hvor læremidler er præsenteret.

CFU's konsulenter tager desuden mod betaling ud til rekvirerede opgaver på skoler og i kommuner eksempelvis med oplæg om digitale ressourcer i undervisningen, den internationale dimension, årsplanlægning m.v.