Borger og Sundhed

"Borger og Sundhed" tilbyder en række videreuddannelser inden for det sundhedsfaglige område.

Sundhedssektoren står over for stadig nye udfordringer. De sundhedsprofessionelles opgaver omfatter, ud over kompetent klinisk behandling, også individuelt tilrettelagt behandling i en kompleks organisation. Det forudsætter, at den sundhedsprofessionelle er i stand til at udvikle og organisere egen praksis.

Borger og Sundhed tilrettelægger uddannelse og organisationsudviklingsforløb inden for sundhed, relationer og organisationer for at imødekomme et stigende krav til kvalitet, effektivitet og inddragelse af den enkelte borger. UCC samarbejder med kommuner, institutioner og Region Hovedstaden om videreuddannelse, projekter og forskning, der kan danne grundlag for organisering og udvikling af professionernes praksis inden for området borger og sundhed.

Kompetenceudviklingen sker i samspillet mellem teori og praksis. Vi tager derfor udgangspunkt i den studerendes konkrete udfordringer i praksis, og vi skræddersyr forløb for organisationer og afdelinger.

Borger og Sundhed - adresser

Kontakt