De Studerendes Råd (DSR)

Den studenterpolitiske organisering er et vigtigt redskab for dialogen mellem de studerende og campus- og uddannelsesledelsen. På UCC er der tradition for en aktiv involvering fra de studerende, der dermed løbende er med til at forbedre deres egen uddannelse.

Campus Nordsjælland er base for hundredvis af UCC-studerende, og for at du som studerende skal have de bedste muligheder for at få indflydelse på din egen uddannelse og på campus som uddannelsessted, er der rig mulighed for at du kan engagere dig i det studenterpolitiske arbejde.​

På UCC er den studenterpolitiske aktivitet organiseret i De Studerendes Råd, Campusråd og Studenterrådet UCC. Som oftest er hver enkelt uddannelse repræsenteret ved De Studerendes Råd på UCC’s uddannelsessteder. DSR fungerer således som talerør for de studerende på netop denne uddannelse, på dette uddannelsessted. Studenterrådet UCC repræsenterer alle UCC’s studerende og varetager dermed interesser såsom politik, økonomi, faciliteter og sociale forhold.

De Studerendes Råd

De studerendes Råd har både en fagpolitisk og en social opgave. Fagpolitisk indebærer det bl.a. at forholde sig til studiets opbygning, de studerendes faglige udbytte og andre emner, der har med uddannelserne at gøre. Den sociale opgave handler bl.a. om at etablere et godt miljø på tværs af uddannelsesgrænser og meget andet.

De studerendes råd har traditionelt et godt og tæt samarbejde med en række af de landsdækkende studenterpolitiske organisationer som f.eks. PLS (Pædagogstuderendes Landssammenslutning) og SLS (Sygeplejestuderendes Landssammenslutning). Herved spiller det lokale engagement på UCC også ind i en større national sammenhæng, og omvendt.

DSR indgår også som en del af det fælles ’Campusråd’, som består af studerende fra alle uddannelserne på Campus Nordsjælland.

Studenterrådet UCC

Studenterrådet UCC består af repræsentanter fra de lokale DSR og repræsenterer dermed et bredt udsnit af de studerende på UCC’s uddannelser. Der vælges to repræsentanter fra Studenterrådet UCC, som tager plads i UCC’s bestyrelse og dermed får mulighed for at bringe de studenterpolitiske aktiviteter ind i den højeste myndighed på UCC.

Kort sagt er der altså meget lille afstand fra de lokale DSR til beslutningstagerne på både uddannelserne og organisationen som helhed. Hvis du ønsker at præge din egen hverdag og ikke mindst rammerne på Campus Nordsjælland, så er der rig mulighed for at gøre det gennem et studenterpolitisk engagement.