Råd og udvalg

På Campus Nordsjælland lægger vi vægt på, at både studerende og ansatte har mulighed for at være aktive medspillere i udviklingen af såvel uddannelserne som uddannelsesmiljøet.
 • DSR - Som studerende har man mulighed for at indgå i det studiepolitiske arbejde i De Studerendes Råd (DSR). Rådet har til formål at styrke kontakten og kommunikationen de studerende imellem, mellem de studerende og ledelsen samt resten af personalet. Læs mere om De Studerendes Råd
 • Campusråd Nord varetager de studerendes interesser. Det sker bl.a. ved, at der hvert år uddeles økonomiske midler til udvalg og enkeltstående arrangementer på Campus Nordsjælland. Det eneste kriterie er, at arrangementerne udbydes til alle studerende på Campus. Det er muligt for alle studerende at oprette et udvalg, ved at ansøge Campusråd Nord herom.. Læs mere om Campusråd Nord
 • Caférådet - Caféen er de studerendes samlingspunkt. Caférådet bestyres af frivillige studerende, og der er altid plads til nye medlemmer. Der afholdes møde én gang om måneden og generalforsamling en gang hver halve år, hvor der vælges ny formand og kasserer. Læs mere om Caférådet og fredagscaféen i Campus Nordsjælland
 • Kantineudvalg - For at optimere dialogen mellem kantinen og dens daglige brugere er der nedsat et kantineudvalg, der løbende evaluerer kantinens udvalg samt samarbejdet mellem kantinens daglige leder og Carlsbergvejs mange brugere. Udvalget består at kantinens daglige leder, repræsentanter for de studerende på alle uddannelser på Campus Nord samt repræsentanter for undervisere og administration.
 • PLS (Pædagogstuderendes Lands Sammenslutning) - Pædagogstuderendes studieorganisation, som såvel lokalt som på landsplan arbejder på at skabe så god en uddannelsessituation for de studerende som muligt. PLS arbejder politisk i forhold til regering og folketing og støtter studerende, som beder om det, i enkeltsager. Læs mere om PLS
 • LSU - I UCC Nordsjælland findes et lokalt samarbejdsmiljøudvalg (LSU). Udvalget består af repræsentanter fra ledelsen og medarbejdere og behandler primært sager vedrørende arbejds- og sikkerhedsmiljø samt samarbejdsrelaterede spørgsmål.
 • Arbejdsmiljøudvalg - Det er UCC’s mål, at ledere og medarbejdere fungerer og trives i et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøarbejdet dækker såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Udover at leve op til gældende lovkrav og bekendtgørelser baseres arbejdet på viden om god praksis. Arbejdsmiljøudvalget på Campus Nordsjælland består af en repræsentant fra hhv. ledelsen, pædagoguddannelsen og sundhedsuddannelserne.
 • Grønt Råd -Grønt Råd faciliterer projekt "Grøn Campus", som er et tværprofessionelt projekt for studerende, undervisere, forskere og andre medarbejdere på UCC. Projektet har to spor:
  Et uddannelsesspor, hvor vi arbejder med bæredygtig udvikling i forhold til de professioner, vores uddannelser retter sig mod.
  Et campusspor, hvor vi arbejder med grønne aktiviteter, der skal gøre hverdagen på campus mere bæredygtig.

Forskellighed er vores styrke