Orlov

Orlov kan fortrinsvis bevilges efter afsluttet semester og bestået 1. år. Orlovens varighed og tidspunkt for genoptagelse af uddannelsen skal aftales før orlovens begyndelse.

  • Orlov kan maksimalt søges for et år og kan kun bevilges én gang i uddannelsesforløbet.
  • Er du på orlov, kan du ikke deltage i undervisningen og heller ikke indstille dig til prøver og eksaminer.
  • Du har ikke krav på at genoptage uddannelsen på samme studieordning, som den du påbegyndte studiet på.
  • Ansøgning om orlov skal være skriftlig og begrundet og stiles til studieadministrationen for den pågældende uddannelse.

Ovenstående retningslinjer omfatter ikke orlov, der er begrundet i barsel, adoption, sygdom, værnepligt m.v.

Kontakt

Studerende, Campus Nordsjælland

Du kan benytte alle studievejledere i Campus Nordsjælland uanset hvilken uddannelse, du ønsker at søge om optagelse/studerer på.

Studievejlederne holder til i Studiecentret i Boghuset, hvor vejlederne har træffetider på skift.