Ofte stillede spørgsmål

 

Generelle spørgsmål

Jeg vil gerne søge optagelse på en af UCCs uddannelser – hvad er adgangskravene?
Læs mere om optagelse og adgangskrav her

Jeg har været inde og læse om adgangskravene på én af UCCs uddannelser og kan se, at jeg ikke opfylder adgangskravene – kan jeg så ikke blive optaget?
Du har mulighed for at søge optagelse, selvom du ikke opfylder adgangskravene. Hvis du kan dokumentere kvalifikationer, der kan sidestilles med adgangskravene, kan du søge optagelse med særlig tilladelse. Dette kaldes også at søge via individuel kompetencevurdering.
Læs mere om, hvordan du søger via individuel kompetencevurdering (IKV)

Jeg vil gerne søge optagelse på en af UCCs uddannelser, hvor søger jeg?
Du søger optagelse til UCCs uddannelser gennem Den Koordinerede Tilmelding på www.optagelse.dk.

Kan man få SU på UCCs uddannelser?
Alle UCCs uddannelser berettiger til modtagelse af Statens Uddannelsesstøtte (SU). Regler og takster kan du finde på www.su.dk

Gå til toppen af siden

Pædagoguddannelsen

Jeg har hørt, at man skal i praktik, når man læser til pædagog. Får man løn eller SU?
Som det ser ud nu, får du SU i 1. og 4. praktik og løn i de øvrige – taksterne kan du se på Pædagogstuderendes Landssammenslutning.

Hvornår kan man blive optaget på merituddannelsen?
Når du har minimum 5 års dokumenteret fuldtids (min. 30 timer ugentlig) arbejdserfaring i en pædagogisk institution og opfylder de almene krav til optagelse på uddannelsen.
Læs mere om adgangskrav til Meritpædagog

Kan jeg blive optaget på merituddannelsen, hvis jeg ikke har en adgangsgivende eksamen?
Hvis du ikke har en adgangsgivende grunduddannelse og søger ind på merituddannelsen, kan du søge om at blive realkompetencevurderet (vurderet på dine erfaringer og øvrige kompetencer). Læs mere om individuel kompetencevurdering (IKV)

Jeg vil gerne læse på jeres netbaserede uddannelse, hvordan foregår det?
Vi udbyder i øjeblikket to muligheder for at tage pædagoguddannelsen netbaseret:

  1. Som studerende på merituddannelsen, hvor du sammen med dine medstuderende modtager undervisning på vores undervisningsportal. Derudover har du almindelig klasseundervisning hver 5 eller 6 weekend – fredag eftermiddag og aften og hele lørdagen. Du skal pt. i et kortere praktikforløb (7 uger) i løbet af det første studieår. Og en 16 dages praktik i forbindelse med udarbejdelse af Bachelor projektet på 6. semester. Uddannelsen udbydes under lov om åben uddannelse og en deltidsuddannelse.
  2. Som ”ordinær” studerende, hvor du modtager almindelig klasseundervisning på fast hver mandag og hver 5-6 weekend – fredag eftermiddag og aften og et antal lørdage fra 9 til 16. Derudover modtager du undervisning på nettet. Du følger den almindelige studieordning og bekendtgørelse og har de samme praktikperioder, som de almindelige studerende. Der er udarbejdet en særlig studieplan for studerende på den netbaserede uddannelse.

Jeg er ordblind – kan jeg så godt blive pædagog alligevel?
Ja, bestemt. Der eksisterer en række hjælpemidler til studerende der er ordblinde. Du søger disse hjælpemidler i samråd med studievejledningen. Læs mere om dine muligheder på: https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende/sps-naar-du-er-studerende-paa-en-videregaaende-uddannelse

Jeg har ADHD – kan jeg så blive pædagog alligevel?
Ja, bestemt. Der eksisterer en række hjælpemidler og støttemuligheder til studerende med ADHD. Du søger disse hjælpemidler i samråd med studievejledningen. Læs mere om dine muligheder på: https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende/sps-naar-du-er-studerende-paa-en-videregaaende-uddannelse

Jeg bor i København og vil gerne læse i Hillerød – kan jeg så få praktikplads i København?
Alle pædagogstuderende i UCC søger på lige fod mellem de praktikpladser, der udbydes i UCC og det har ingen betydning, om du læser i København eller i Hillerød.

Jeg er blevet optaget på pædagoguddannelsen og kunne godt tænke mig at vide, om man selv skal købe bøger til uddannelsen – og hvis ja, hvor kan man købe bøgerne?
Du skal selv anskaffe og betale det meste af den litteratur, der bruges på uddannelsen. En stor del af bøgerne vil kunne lånes på biblioteket. Dog vil der være et antal bøger, som det kan være en rigtig god ide, at du køber – de kan nemlig bruges igennem hele uddannelsen. Langt de fleste af de bøger, vi bruger, kan anskaffes i boghandlerne, på en net-boghandlerne eller direkte fra forlagene.

Jeg bor i Randers og kunne godt tænke mig at læse på den netbaserede merituddannelse til pædagog – kan det lade sig gøre?
Det kræver lidt koordinering, men det kan godt lade sig gøre. Det meste af undervisningen foregår på nettet. Der er almindelig klasseundervisning hver 5-6 weekend – fredag fra kl. ca. 16 til 20 og lørdag fra kl. 9 til 16.

Du skal i en kort praktik (7 uger) i løbet af første studieår og en 16 dages praktik i forbindelse med udarbejdelse af Bachelorprojektet, men som meritstuderende har du mulighed for selv at finde praktiksted. Således kan du selv søge en praktikplads i dit nærområde. Dertil kommer nogle eksaminer, hvor du skal være til stede – du kan se hvilke eksaminer, der er på uddannelsen her og i Bekendtgørelsen til uddannelse af pædagoger, som du kan finde link til her.

 

Gå til toppen af siden

 

 

Sygeplejerskeuddannelsen

Gå til Sygeplejerskeuddannelsens studievejledningssider

Gå til toppen af siden

Fysioterapeutuddannelsen

Hvor skal jeg søge om at blive optaget på fysioterapeutuddannelsen i Hillerød?
Gå ind på: http://www.optagelse.dk

Skal jeg søge i kvote 1 eller kvote 2?
Gå ind på: http://www.optagelse.dk

Hvor meget vægter min adgangsgivende eksamen i kvote 2?
Optagelse gennem kvote 2 sker på grundlag af en samlet bedømmelse ud fra kriterier som overvejende er ens for alle fysioterapeutuddannelser.
Læs mere på https://ucc.dk/fysioterapeutuddannelsen/optagelse/adgangskrav

Hvad skal jeg have ud over min adgangsgivende eksamen, når jeg søger i kvote 2?
Læs mere på https://ucc.dk/fysioterapeutuddannelsen/optagelse/adgangskrav

Jeg har allerede erhvervsarbejde, højskoleophold og udlandsophold. Er der noget jeg kan gøre ekstra for at forbedre mine chancer?
Måske, skriv til: optagelse@kp.dk

Hjælper det mig i kvote 2, hvis jeg tager et kursus i massage?
Ikke så meget at du skal tage det, hvis du ikke har lysten til det.

Jeg er over de tredive, er jeg så for gammel til at tage uddannelsen?
Nej, det er du ikke, der er altid 2 til 4 på hvert hold som er mellem 30-50, så du bliver ikke alene. Bare du har lysten til uddannelsen og kan lide at være blandt mange unge.

Gå til toppen af siden

Psykomotorikuddannelsen

Hvor mange studerende optages årligt?
57 studerende optages en gang årligt, med start i september.

Hvordan er alders og kønsfordelingen på en årgang?
Gennemsnitsalderen er i slutningen af 20erne og aldersfordelingen ligger mellem ca. 20 år og starten af 50erne. Der er ca. 10 - 15 % mænd – svarende til 6 – 9 mænd på et hold..

Hvor meget praktik er der på uddannelsen?
Der er praktikforløb på 2. semester (3 ECTS-point), 4. semester (12 ECTS-point) og 6. semester (15 ECTS-point).

Kan man tage dele af studiet i udlandet?
Ja, man kan både tage dele af uddannelsen i udlandet (f.eks. Holland, Frankrig, Portugal, Schweiz og Uruguay), tage en praktik i udlandet (samme lande og evt. andet sted du selv finder) samt tage på interprofessionelle ophold med andre sundhedsuddannelser i for eksempel Vietnam og Palæstina.

Hvor meget er man på studiet pr. uge?
Der er i gennemsnit skemalagt timer svarende til mellem 16 – 22 timer ugentligt, men der er også skemafri uger ind imellem. Skemaerne varierer fra uge til uge, så man skal holde sig orienteret på intranettet mht. skema, som dog lægges for et semester af gangen.

I hvilket tidsrum ligger skema?
Skemalagte timer ligger i tidsrummet kl. 8.30 – 17.30, men vil oftest ligge mellem kl. 8.30 og 14.55.

Hvor meget studiearbejde kan man have ved siden af?
Du skal regne med at det er et fuldtidsstudie, hvor det forventes at man studerer 42 timer ugentligt. Så selvom du måske kun har 20 skemalagte timer en uge, så er der en del læsning og gruppearbejde, samt opgaveskrivning. Det er individuelt hvor meget erhvervsarbejde man kan rumme ved siden af studiet, men mange har noget svarende til mellem 3 – 8 timer ugentligt – skiftende afhængigt af studiebelastning fra uge til uge.

Hvor meget praktisk undervisning er der på "gulvet"?
Dette svinger meget fra semester til semester. De første to år på uddannelsen vil der være en del praktiske psykomotoriske fag. Dvs. fag hvor man er arbejder aktivt med egen og andres krop, udfører behandling og underviser grupper. Det vil dreje som om mellem ca. 25 og 40% af undervisningen.

Kan man tage studiet på halv- eller nedsat tid?
Nej, studiet er et fuldtidsstudie, svarende til 42 timer ugentligt pga. de lange ferier og skemafri uger.

Hvor ofte skal man til eksamen?
Uddannelsen består af 7 semestre a et halvt år. Hvert semester kan så være inddelt i nogle moduler. Hvert semester afsluttes i reglen med en prøve.

Professionsbachelorprojekt
Bachelorprojektet er det afsluttende projekt på uddannelsen, hvor du fordyber dig i et emne, som du interesserer dig særligt for. I projektet viser du, at du kan anvende videnskabelige arbejdsmetoder. Du kan skrive projektet alene eller sammen med medstuderende. Eksamen er mundtlig.

Den studerende skriver så videt muligt projektet i samarbejde med aftagere. Aftagere er offentlige og/eller private virksomheder, institutioner /arbejds-pladser, hvor psykomotoriske terapeuter er eller ville kunne blive ansat. Det kan fx være et praktiksted, den studerende har været på.

Kan man læse videre på en kandidatoverbygning? Hvilke? Hvor?
Ja, man kan læse videre på en kandidatoverbygning på beslægtede uddannelser (hvilket er op til det enkelte universitet at vurdere). Nogle universiteter vil kræve et såkaldt indslusningsforløb, andre blot kigge på karakteren.  Typisk har DPU (Danmarks Pædagogiske Universitet) og RUC (Roskilde Universitets Center) tradition for, at indsluse en del professionsbachelorer fra psykomotorikuddannelsen, men det kan også være andre universiteter. En kandidatoverbygning er 2 årsværk.Typisk vil det enten være en sundhedsfaglig retning (sundhedsfremme og sundhedsstrategi o. lign.) eller en pædagogisk/psykologisk retning man kan vælge imellem.

Desuden er der mulighed for at tage en masteruddannelse, som er en overbygning på en bachelor/professionsbachelor uddannelse på 1 årsværk. Som regel er en masteruddannelse fordelt over 2 år, så man kan arbejde ved siden af og typisk er der også tale om en form for specialisering.

Hvordan kan man få erfaring med psykomotorisk praksis på egen krop?
Man kan opnå erfaring med psykomotorisk praksis på egen krop ved enten fx at melde sig på et hold (se evt. www. apa.dk) eller modtage behandling(er) (se evt. www.dap.dk for link til privatpraktiserende psykomotoriske terapeuter).

Hvad skal en motiveret ansøgning indeholde?
Læs mere om individuel kompetencevurdering (IKV)

Information om optagelse og lov om dobbeltuddannelse og kandidatreglen, samt om karriere og jobmuligheder

Gå til toppen af siden

Kontakt

Studerende, Campus Nordsjælland

Du kan benytte alle studievejledere i Campus Nordsjælland uanset hvilken uddannelse, du ønsker at søge om optagelse/studerer på.

Studievejlederne holder til i Studiecentret i Boghuset, hvor vejlederne har træffetider på skift.