Studievejledningen

Campus Nordsjælland tilbyder åben, tværprofessionel studievejledning med det formål:

  • at give potentielle studerende relevant grundlag for beslutning om at vælge en af UCC Nordsjællands uddannelser
  • at give den enkelte studerende støtte til at bearbejde faglige og personlige problemstillinger vedrørende studiet
  • at give studerende, der afbryder uddannelsen, vejledning i relation til studieskift eller ophør.
  • at være med til at fremme et godt og konstruktivt studiemiljø/læringsforum.
  • at tilbyde individuel vejledning om studierelaterede problemstillinger samt om den studerendes pligter og rettigheder i forbindelse med overflytning, meritoverførsel, eksamensregler og bedømmelser ved permanent eller midlertidig afbrydelse af studiet, orlov mv. om andre støtteforanstaltninger, når uddannelsens studievejledning ikke slår til.

Se også:

Kontakt

Studerende, Campus Nordsjælland

Du kan benytte alle studievejledere i Campus Nordsjælland uanset hvilken uddannelse, du ønsker at søge om optagelse/studerer på.

Studievejlederne holder til i Studiecentret i Boghuset, hvor vejlederne har træffetider på skift.

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Andre muligheder