Studiecentret

Velkommen til studiecentret i Campus Nord. Studiecentret er et sted, hvor du kan:

  • Få studie- og karrierevejledning
  • Få vejledning omkring SPS (Særlig pædagogisk støtte)
  • Få vejledning om internationale muligheder i studiet
  • Deltage i eksamenscafeer og kurser
  • Deltage i skrivevejledning og cafeer
  • Sidde og arbejde alene eller med din gruppe omkring opgaver i studiet

I Studiecentret finder du vores studievejlederne, som har træffetider på skift. Der er også tilknyttet studenter-studievejledere til studiecenteret, som du kan møde og tale med om dit studie.

Internationalt Kontor og kontakt til internationale koordinatorer
Alle uddannelsers internationale koordinatorer har træffetid én gang om ugen i studiecentret. Her kan du få svar på generelle spørgsmål på tværs af uddannelser og på spørgsmål om tværfaglige moduler.

Læs mere om Studievejledningen i UCC Nordsjælland