Mediecentret

Campus Nord har et nyindrettet mediecenter med det formål at understøtte og facilitere anvendelse af digitale medier i undervisningen.

Mediecenteret i Campus Nordsjælland faciliterer videoproduktioner lavet direkte til undervisning – både optagelse af undervisning ’on location’ men også studieproducerede forelæsninger eller korte vodcasts i stil med klip fra eksempelvis Youtube.

Mediecenteret består af to enheder med nye installationer:

  • et produktionsstudie med fast installeret produktionsudstyr
  • et mobilt udstyr, som kan anvendes alle steder, men som også knytter sig til optagelse i auditoriet, hvor der er installeret yderligere LED-lamper og opkobling til eksisterende lydanlæg

Hermed sætter vi fokus på anvendelsen af digitale medier i undervisningssammenhænge især på de netbaserede uddannelser på pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen, som baserer sig på blended learning, der veksler mellem face-to-face-undervisning og undervisning i digitale undervisningskonferencer.

Mediecenteret er en facilitet, der knytter an til UCC’s campustænkning, hvor anderledes og større uddannelsesfaciliteter kan etableres, når flere uddannelser er samlet på samme lokation.

UCC er på vej til at udbygge inddragelse af video i undervisningssammenhænge, og på UCC's interne portal er der således etableret både ’Videoportalen’ og ’UCC Live Academy’, hvor videoer produceret i UCC er tilgængelige for alle undervisere og studerende i UCC.