Beredskabsplan

Den lokale beredskabsplan er en støtte og vejledning til ansatte og studerende på Campus Nordsjælland.

Beredskabsplanens formål er, at man hurtigt kan få svar på dagligdagens sikkerhedsspørgsmål mht. hvordan den enkelte mest hensigtsmæssigt forholder sig i forskellige situationer, som pludseligt opstår og som påvirker muligheden for en sikker gennemførelse af undervisning og/eller almindelige arbejdsfunktioner. Dette kunne for eksempel være ved brand, ulykker, overfald, skyderier, (terror)trusler.

Beredskabsplanen skaber grundlaget for, at medarbejderne kan yde en ekstraordinær indsats, hvis der opstår problemer af en karakter, som ligger ud over de almindelige dagligdags hændelser samt giver retningslinjer for, hvordan medarbejdere og studerende skal forholde sig i en akut situation.