Om Campus Nordsjælland

I august 2012 slog Professionshøjskolen UCC dørene op for Campus Nordsjælland på Carlsbergvej 14 i Hillerød. Her udbydes pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser under samme tag.

Med Campus Nordsjælland har Professionshøjskolen UCC fået en ny, regional uddannelsescampus lige midt i Nordsjælland med plads til mere end 2000 studerende og ca. 130 ansatte. Campussen, der i daglig tale går under navnet "Campus Nord", danner ramme om fem professionsbacheloruddannelser, udvikling, forskning og videreuddannelsesaktiviteter inden for det sundhedsfaglige og det pædagogiske område.

Dette tværfaglige studiemiljø med pædagogiske- og sundhedsfaglige uddannelser under samme tag skaber nye muligheder og en bedre forståelse for egen og andres faglige baggrund, og der lægges op til fælles sociale aktiviteter.

Med Campus Nordsjælland ønsker vi at skabe endnu bedre uddannelser gennem:

  • En stærk tilknytning til praksisfeltet
  • Et tæt samarbejde på tværs af uddannelserne samt samarbejde med UCC's øvrige grunduddannelser og videncentre
  • Et tæt samarbejde med virksomheder i Nordsjælland
  • Etablering af undervisningsklinik, som rummer mulighed for at teori og praksis knyttes tæt sammen
  • En stærk international profil, som søges etableret gennem formaliseret samarbejde med udenlandske universiteter
  • Uddannelser karakteriseret ved høj kvalitet
  • Et attraktivt studiemiljø og arbejdsmiljø
  • Mulighed for bolig i forbindelse med Campus (kollegium)
  • Central placering i Hillerød

 

Campus Nord Hou+Partnere

Campus Nordsjælland

Bygningerne i Campus Nordsjælland

Bygningerne i Campus Nordsjælland er nyistandsatte og indrettede med åbne studiemiljøer, it-arbejdspladser, bibliotek, kantine, café og plads udenfor til, at du kan nyde dine pauser - et attraktivt studiemiljø, som trækker mange studerende til uddannelserne.