Ekstern underviser

Velkommen som ekstern underviser på UCC Campus Nordsjælland. Som ekstern underviser er det vigtigt, at du orienterer dig på denne side, hvor du kan finde mange svar og relevant information, som kan hjælpe dig i forbindelse med din forberedelse og afvikling af undervisning.

 

UCC Portalen og Itslearning

UCCs intranet hedder UCC Portalen. På UCC Portalens forside finder du et direkte link til "Itslearning", en læringsplatform for studerende og undervisere. Itslearning erstattede pr. 1. februar 2018 et tidligere system (Studiezonen). Man skal oprettes som bruger i UCC for at få adgang til UCC Portalen og itslearning.

Man bliver oprettet som bruger i UCCs systemer, såfremt man som ekstern underviser skal undervise i huset over længere tid. Hvis man som ekstern underviser varetager enkelte undervisningsgange på et semester eller blot ad hoc undervisning, oprettes man ikke som bruger.

UCC Portalen

UCC portalen er som nævnt det fælles intranet. På UCC portalen kan du blandt andet læse mere om Campus Nordsjælland og tilgå relevant information om uddannelserne. Der findes en række uddannelsesspecifikke informationer, herunder vejledninger, rammeplaner, eksamensinfo, semesterbeskrivelser, litteraturlister mv. som kan have relevans for eksterne undervisere.

Itslearning

Alle hold bruger fra 1. februar 2018 Itslearning og har et eller flere digitale undervisningsrum med en række værktøjer, som understøtter undervisningen og dialogen omkring den.

I Itslearning kan du opsætte undervisningsplaner og uploade undervisningsmateriale og video, kommunikere med dine studerende, se skema og opgaver (dog ikke eksamensopgaver).

Under punktet "Fag" på Itslearning får du vist en liste over de digitale undervisningsrum, du har adgang til. Fag på Campus Nord starter som regel med et "H" for Hillerød.

Er du oprettet som bruger i UCC, kan du lære mere og finde vejledninger om Itslearning her

 

Undervisningsplaner

Undervisningsplaner, der skal formidles til studerende inden undervisning, skal opsættes under det specifikke fag på Itslearning.

Dokumenter, der skal uploades i tilknytning til undervisningsplanen, skal være i pdf-format. Har du ikke adgang til UCCs systemer, kan du i stedet sende materialerne til din kontaktperson på Campus - alternativt uddannelsens studiesekretær, som kan gøre det for dig – find kontaktinfo her

Har du adgang til Itslearning men har brug for hjælp til brugen heraf, kan du kontakte den didaktiske administrator på uddannelsen:

Mangler du adgang til et fag i Itslearning, kan du kontakte administrator Tenna Fischer Bech på tebe@ucc.dk. Husk at angive dine initialer.

Har du brug for at skabe dig et overblik over opbygningen af den uddannelse og/eller det modul/semester, du skal beskæftige dig med, kan du orientere dig nærmere under den pågældende uddannelse på denne hjemmeside eller på UCC portalen.

Uddannelsens opbygning:

 

Skemaer og undervisningslokaler

Skemaer

Du kan se holdskemaer for Campus Nordsjælland i vores webbaserede skemasystem, TimeEdit. Du kan søge uge-for-uge holdskemaer online uden login. Holdskemaer præsenterer undervisningsaktiviteter herunder info om undervisernavn, fag og lokale.

Lokaler

Campus Nordsjælland består af tre bygninger indrettet med en række forskellige typer undervisningslokaler, herunder teorilokaler, bevægelsessale, brikserum og uddannelsesspecifikke undervisningslokaler som f.eks. VNT (Værksted/Natur/Teknik), Learning og SIM lab og Mikrobiologi.

 

Lønsatser, indberetning og udbetaling af timelønnet undervisning

Aflønning af timelønnet undervisning indenfor områderne undervisning, vejledning, eksamination mv. sker efter Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning (samt cirkulære om censorvederlag), CIR nr. 12407 af 17/01/2001.

Lønsatser

Gældende satser for undervisning samt vejledning og præmisser, feriegodtgørelse, forberedelse mv. fremgår af denne vejledning:

Indberetning af timelønnet undervisning

Der sker ikke automatisk lønindberetning eller –udbetaling ved indgåelse af aftale om ekstern undervisning. Processen for indberetning af løn afhænger af, hvorvidt du har/ikke har login til UCCs systemer.

For faste eksterne undervisere med adgang til UCC systemer påhviler det underviseren selv - måned for måned -  digitalt at indberette afviklet undervisning, mødeaktiviteter, tid vedrørende prøver mv. med henblik på lønudbetaling. Indberetningen skal ske til HR via en digital blanket.

For eksterne undervisere som ikke har adgang til UCC Portalen skal følgende info formidles via e-mail til den ansvarlige studiekoordinator på uddannelsen – gerne i umiddelbar forlængelse af aftalens indgåelse.

  1. Fulde navn
  2. e-mail adresse
  3. cpr nummer
  4. antal afholdte lektioner
  5. dato, fag og hold

Udbetaling

Timelønnet undervisning udbetales via NEM konto, og lønsedler fremsendes til E-boks. Dato for lønudbetaling varierer i henhold til gældende frister for lønindberetning i HR.

 

Aflysning og sygdom

Hvis du bliver forhindret i at møde til den planlagte aftale, bedes du advisere UCC hurtigst muligt.

Er du oprettet som bruger i UCC, kan du sende en SMS til dine studerende, så de ikke møder forgæves op til undervisning. Hvis du har undervisning kl. 8.00, skal du aflyse senest kl. 7.00 samme morgen, og ellers skal du aflyse senest 2 timer før, undervisningen skulle have startet.
 
Du går ind under https://medarbejderid.ucc.dk/ og vælger fanen "Sygemelding for undervisere". Herfra kan du sende SMS og mail om din sygemelding.

Har du ikke mulighed for selv at registrere din sygemelding, kan akut aflysning/sygdom oplyses per telefon til hovednummeret: +45 70 890 990 jf. åbningstiderne i Campus Nordsjælland.

Hvis du forud for undervisningen har brug for at ændre/flytte undervisning, bedes du kontakte UCCs planlægningsenhed.

 

IT i UCC

IT-udstyr

I alle undervisningslokaler findes tavle og projektor. Egen pc bedes medbragt. Der er mulighed for udlånspc ved henvendelse i receptionen (Atriumhuset).

Print og kopi

Der findes printere og kopimaskiner i diverse kopirum på Campus Nordsjælland. Afhængig af varigheden af dit ansættelsesforhold udleveres print/kopikort, som giver adgang til alle vores printere og kopimaskiner.

Trådløst netværk

Der er trådløst netværk på hele Campus Nordsjælland. Benyt "UCC-Open".

Hvis du skal logge på netværket "UCC", skal du indtaste brugernavn og adgangskode:

  1. Brugernavn: initialer@ucc.dk
  2. Adgangskode: de første 6 cifre i dit cpr efterfulgt af UCC! (f.eks. 010108UCC!)

IT-support

Hvis du får behov for hjælp eller skal fejlmelde it-udstyr og netværksadgang, skal du henvende dig til Basen via basen.kp.dk eller telefon 70 890 990 eller personligt i receptionen (Atriumhuset).

Digital eksamen

Opgavebedømmelse foregår på den digitale platform, WISEflow. WISEflow er et digitalt eksamenshåndteringssystem til bedømmelse af de studerendes opgaver. Er du tilknyttet undervisning inklusive afsluttende prøveforløb betyder det, at du vil modtage eksamensopgaverne i WISEflow, og at opgaverne skal bedømmes i WISEflow.  Såfremt du skal involveres i bedømmelser via WISEflow, kan du have glæde af denne vejledning:

 

Kontakt og praktisk info

De primære kontaktpersoner i UCC, hvad angår din undervisning, finder du her. Har du brug for at kontakte øvrige medarbejdere i UCC, kan du søge på navn eller afdeling i medarbejderoversigten.

Du kan finde praktiske informationer som eksempelvis adresse, åbningstider, parkering og transport  Campus Nordsjælland her.

 

Forplejning

Når du arbejder på Campus Nordsjælland, er du meget velkommen til at lægge vejen forbi vores personalestue i Caféhuset og snuppe en kop kaffe/te.

Der kan også købes morgenmad, sandwich, frokost mv. i kantinen (Caféhuset).