Børnekulturdag

Sæt kryds i kalenderen den 8. maj 2019, hvor BUPL Nordsjælland og Pædagoguddannelsen Nordsjælland inviterer jer til Børnekulturdag 2019

Børnekulturdagen er en fantasifuld og inspirerende dag med sjove aktiviteter for børn samt faglige oplæg og refleksion for de voksne.

Dagen er for de 3-6 årige børn. På denne dag vil studerende fra pædagoguddannelsen gennemføre aktiviteter, med fokus på fortællinger og fællesskabelse, tilrettelagt efter børnenes forskellige alderstrin.

Aktiviteter for børn
Uanset hvilke aktiviteter I får mulighed for at deltage i, vil dagen bære præg af højt humør, engagement og legelyst. Aktiviteterne varierer i form og indhold, hvor det gennemgående tema er ’fællesskabende fortællinger’.

Oplæg
Bæredygtig pædagogik
v/ Ph.d. og lektor Katrine Dahl Madsen, Københavns Professionshøjskole

Læs hele programmet på: https://bupl.dk/arrangement/boernekulturdagen-2019-faellesskabende-fortaellinger/

Arrangementet er gratis!