Introforløb

Som ny studerende er det vigtigt, at du føler dig velkommen på dit studie og hurtigt lærer dine medstuderende at kende. Netop derfor er introforløbene på Campus Carlsberg en højt prioriteret aktivitet, der hjælper de nye studerende godt i gang.

Uddannelserne på Campus Carlsberg har hver især forskellige traditioner for at arrangere introforløb. Nogle uddannelser har sendt de nye studerende på intro-ture, mens andre har koncentreret sig om at introducere til de nye, faste undervisningsrammer på uddannelsesstedet. Uanset hvad formlen er for den enkelte uddannelse, er fokus dog på at få skabt et godt forhold mellem de nye studerende samt at skabe en følelse af tryghed i de nye rammer på Campus Carlsberg.

Tutorer og undervisere

Et helt centralt element i introforløbende på UCC er tutorerne. Tutorerne er engagerede studerende fra de enkelte uddannelser, der dels har en masse studieerfaring at dele ud af og dels har et ønske om at byde de nye medstuderende velkommen og give dem en god oplevelse på UCC – allerede fra dag et.

I introforløbet stifter du også bekendtskab med dine undervisere for første gang. Du får introduktioner til en række faglige elementer samt til mere praktiske funktioner såsom brug af intranettet, studiekort og færden rundt på Campus Carlsberg. Et skræddersyet program sørger for, at du altid er klar over, hvad der skal foregå, og hvem der kan hjælpe dig med eventuelle udfordringer.

Semesterstartsfest

Som en afslutning på introforløbet er der tradition for, at der afvikles en større semesterstartsfest, hvor alle de studerende kan parkere tankerne om faglige og praktiske ting, og i stedet blot nyde hinandens selskab med god musik og flot oppyntning.