Fester

Som en del af det sociale liv på uddannelsesstedet, lægger Campus Carlsberg lokaler til en række fester og forskellige events.

Campusområdet giver nogle helt særlige muligheder for, at de studerende kan feste med hinanden på tværs af uddannelser, årgange og specialiseringer. Studiecafe, atrium, idrætssale og fællesarealer giver rigtig gode forhold for at mødes i både større og mindre forsamlinger.

Uddannelserne holder hver især en række fester i løbet af studieåret for at dyrke det sociale element internt på uddannelserne. Det kan fx være semesterstartsfest og dimissionsfester.

Studiecafeen Humlen

Mange af de fælles sociale og faglige arrangementer finder sted i studiecafeen Humlen, som har til formål at skabe et studiemiljø, som understøtter de studerendes mangfoldighed og tværfagligheden på Campus Carlsberg. Som studerende kan man også blive frivillig i Humlen, som drives af de studerende selv. 

Fredagsbaren er et naturligt omdrejningspunkt, når ugens forløb på studiet skal vendes blandt de studerende. Med tanke på navnet for campus og beliggenheden i det gamle bryggerikvarter er det selvfølgelig oplagt, at man kan mødes til en øl i fredagsbaren. Er man ikke til øl, kan baren selvfølgelig også bruges til blot at hygge med sine medstuderende, lytte til god musik og tale sammen om stort og småt.

Udover fredagsbaren afholdes der en række forskellige arrangementer i Humlen, bl.a.:  

  • Comedyaftener, fx open mic-aften eller besøg af kendte komikere
  • Spilevents, fx quiz nights og gamingdage
  • Temafester
  • Musikevents, fx koncerter eller jam nights for dem, der har en musiker gemt i maven
  • Foredrag og debatoplæg

Følg med på Humlens Facebook.