Ekstern underviser på Campus Carlsberg

Velkommen til alle jer eksterne undervisere på Professionshøjskolen UCC Campus Carlsberg! Som ekstern underviser er det vigtigt, at du orienterer dig på denne side, hvor du kan finde mange svar og relevant information, som kan hjælpe dig i forbindelse med din forberedelse og afvikling af undervisning.

I menuen herunder kan du klikke dig direkte ned til det emne, du vil vide mere om.
 

 

UCC's uddannelser på Campus Carlsberg

Har du brug for at skabe dig et overblik over opbygningen af den uddannelse og/eller det modul/forløb, du skal beskæftige dig med, kan du orientere dig nærmere under den pågældende uddannelse her på UCC's website.

Du kan blandt andet finde links til studieordninger, studieformer, modulbeskrivelser, bachelorprojekt m.v.


Uddannelser:

 

Videreuddannelse:

 

Til toppen

 


UCC Portalen og Studiezonen

Det fælles intranet hos UCC hedder UCC Portalen.

På Portalen kan du læse relevant information om alle UCC’s uddannelser, finde vejledninger, eksamensinfo, rammeplaner og meget andet.

På UCC Portalen ligger Studiezonen – et system, som benyttes som platform for kommunikation mellem undervisere og studerende. Man skal have UCC-login for at få adgang til UCC Portalen og Studiezonen.

Hvem har UCC-login?
Ikke alle eksterne undervisere behøver at få UCC-login.

Hvis du kun underviser i kortere kurser eller kun har ad hoc-undervisning og ikke har brug for at uploade materiale eller kommunikere med de studerende over intranettet, er der ingen grund til, at du får UCC-login.

Hvis du derimod underviser i længere tid og har behov for at give de studerende materiale og beskeder via intranettet, bliver du oprettet i systemet.

Studiezonen
I Studiezonen kommunikerer undervisere og studerende med hinanden online. I Studiezonen kan du som underviser blandt andet:

 1. Få direkte adgang til de(t) hold/kursus, du underviser i
 2. Få klasselister samt overblik over de studerende inklusiv kontaktinfo
 3. Korrespondere med studerende enkeltvis eller som gruppe
 4. Oprette dokumentmapper og overføre undervisningsmateriale
 5. Skrive meddelelser til de studerende
 6. Oprette/administrere aftaler og frister i kalender
 7. Oprette/administrere diskussionsfora og formidle nyttige links

 

Til toppen


 


Lektionsplaner/undervisningsmateriale

Lektionsplaner/undervisningsmaterialer, der som led i din undervisning skal formidles til studerende inden undervisning, kan uploades under de specifikke kurser/hold på Studiezonen.

Materialer skal så vidt muligt formidles i pdf-format.

Du kan bl.a. uploade information om tid og sted for studievejledning, artikler og andre tekster, plan for hvad der skal læses til hvornår mv. Kompendium uploades af UCC.

Du kan med dit UCC-login læse mere om Studiezonen her:


Har du ikke adgang til UCC’s it-systemer, kan du i stedet sende materialerne til din kontaktperson på Campus Carlsberg – alternativt uddannelsens studiesekretær, som kan gøre det for dig – find kontaktinfo på alle UCC's medarbejdere her:

Har du problemer med Portalen, kan du kontakte Basen, UCC's fælles informationsservice.
 

Til toppen

 

Lokaler

Campus Carlsberg består af to bygninger, Warehouse og Karréen. Hovedindgangen ligger i Warehouse, og der er to broer, der forbinder de to bygninger – en på 2. sal og en på 4. sal.  

Campus Carlsberg er indrettet med en række forskellige typer undervisningslokaler. Lokalerne er navngivet med W (Warehouse) eller K (Karréen), etagenummer og lokalenummer, fx W5.01.

UCC booker undervisningslokale til din undervisning. Det er ikke muligt at booke lokaler til vejledning. Vi anbefaler i stedet, at du anvender nogle af de mange studiemiljøer, som er rundt omkring på campus.

Se kort over campus her:

 

Til toppen

 


Transport og parkering

Cykel: Der er cykelparkering flere steder på campus.

S-tog: Linjerne B, Bx, C og H stopper alle på den nye Carlsberg Station, som ligger få meter fra Campus Carlsberg.

Bus: Der kører flere busser omkring Carlsberg Byen: Ad Vigerslev Alle (1A), Pile Allé (8A og 26) og Enghavevej (3A, 10 og 14). Fra stoppestederne vil der være 3-10 minutters gang til Campus Carlsberg.

Bil: Du kan mod betaling parkere i området på og omkring campus. En del af området hører under Københavns Kommune, og en del af parkeringen står Apcoa for.

Du kan læse mere om transport, samt hvordan du finder vej til Campus Carlsberg her:

 

Til toppen

 


Aflysning og sygdom

Hvis du bliver forhindret i at møde til den planlagte aftale, bedes du advisere UCC hurtigst muligt. Akut aflysning/sygdom bedes oplyst pr. telefon til Campus Carlsbergs reception: +45 70 890 990 jf. åbningstiderne i receptionen.

Hvis du forud for undervisningen har brug for at ændre/flytte undervisning, bedes du kontakte din kontaktperson hos UCC. Se kontaktinfo på UCC’s medarbejdere her:

 

Til toppen

 

Studiegruppedage

I løbet af et modul/kursus/semester, kan de studerende have studiegruppedage, hvor de studerende arbejder selv.

Der bliver ikke booket lokaler – i stedet opfordrer vi de studerende til at anvende nogle af de studiemiljøer, der er rundt omkring på campus.

 

Til toppen

 


Forplejning

Kantinen er placeret i stueetagen i Karréen.

Det er meget forskelligt fra aktivitet til aktivitet, om det er inklusiv forplejning. Du hører nærmere om dette fra din kontaktperson hos UCC.

 

Til toppen


Oprydning

Efter hver undervisningsgang skal lokalet efterlades pænt og rydeligt til de næste brugere. Du skal derfor bede de studerende om at rydde op efter sig og sætte stolene op.

 

Til toppen

 


IT i UCC

IT-udstyr
Som underviser skal du selv medbringe en computer.

I alle undervisningslokaler findes der whiteboard og en projektor, som kan kobles til en computer med en VGA-udgang eller en HDMI-udgang. Har din computer ingen af disse udgange, skal du medbringe en converter.

Der findes en vejledning i alle undervisningslokaler, som forklarer, hvordan projektor sættes til og anvendes.


Trådløst netværk
Der er trådløst netværk på hele Campus Carlsberg.

Med UCC-login:
Log på netværket UCC. Brug din UCC-mailadresse og kode.

Uden UCC-login:
Log på netværket UCC-open. Netværket kræver ingen kode.
 


Print og kopi

Der findes printere og kopimaskiner rundt omkring på Campus Carlsberg. Hvis du har UCC-login og har et UCC-medarbejderkort, fungerer dette som et print- og kopikort.

Hvis du ikke har UCC-login og medarbejderkort, skal du kontakte din UCC-kontaktperson, hvis du ønsker at printe eller kopiere.
 

Til toppen


Digital eksamen

Opgavebedømmelse hos UCC foregår på den digitale platform, WISEflow.

WISEflow er et digitalt eksamenshåndteringssystem til bedømmelse af de studerendes opgaver. Er du tilknyttet undervisning, som er inklusiv afsluttende prøveforløb, betyder det, at du vil modtage eksamensopgaverne i WISEflow, og at opgaverne skal bedømmes i WISEflow. 

Såfremt du skal involveres i bedømmelser via WISEflow, kan du have glæde af denne vejledning til login:


Du kan også se en FAQ for bedømmere på WISEflows website:

 

Til toppen


 

Lønsatser, indberetning og udbetaling af timelønnet undervisning

Aflønning af timelønnet undervisning inden for områderne undervisning, vejledning, eksamination mv. sker efter Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning (samt cirkulære om censorvederlag), CIR nr. 12407 af 17/01/2001.


Indberetning af timelønnet opgave (undervisning, vejledning, møde)

Der sker ikke automatisk lønindberetning eller -udbetaling ved indgåelse af aftale om ekstern undervisning. Processen for indberetning af løn afhænger af, hvorvidt du har/ikke har et UCC-login.

Med UCC-login:
For faste eksterne undervisere med UCC-login påhviler det underviseren selv – måned for måned –  digitalt at indberette afviklet undervisning, mødeaktiviteter, tid vedrørende prøver mv. med henblik på lønudbetaling, medmindre andet er aftalt.

Læs mere om satser og hvordan du indberetter dine timer på UCC Portalen:

Uden UCC-login:
For eksterne undervisere, som ikke har adgang til UCC Portalen, skal følgende info formidles via e-mail til kontaktpersonen – gerne i umiddelbar forlængelse af aftalens indgåelse. Kontaktpersonen varetager den digitale indberetning på vegne af den eksterne underviser med henblik på lønudbetaling:

 • Fulde navn
 • E-mailadresse
 • CPR-nummer
 • Antal afholdte lektioner
 • Dato, fag og hold

 

Udbetaling

Timelønnet undervisning (personlig) udbetales via NEM-konto, og lønsedler fremsendes til E-boks.

Når der foretages en digital indberetning af timelønnet undervisning aktiveres følgende elektroniske workflow:
En oversigt over det digitale workflow for udbetaling af honorar til timelønnede, eksterne undervisere ved UCC

Dato for lønudbetaling varierer i henhold til såvel lønsagens vej igennem ovenstående workflow samt gældende frister for lønindberetning i HR-afdelingen.

Når ydelsen ikke kan omfattes af almindelige overenskomster og cirkulærer kan der aftales udbetaling af honorarer via EAN-fakturering. Hvis det er tilfældet sker der ingen lønudbetaling, men UCC afregner den af arbejdsgiver fremsendte faktura.

Via nedenstående link finder du en liste over EAN-numre på afdelingsniveau:

 

Til toppen

 

Transportgodtgørelse

Der ydes ikke transportgodtgørelse mellem hjem og arbejdssted, men der yders transportgodtgørelse i følgende tilfælde:

 • Starter du fra Campus Carlsberg betaler UCC for transport herfra til andet arbejdssted
 • Hvis du efterfølgende køre videre til tredje arbejdssted betaler UCC også transportgodtgørelse for denne afstand.
 • Hvis du kører direkte hjemmefra til andet arbejdssted, end Campus Carlsberg, betaler UCC for transporten - dog kun de ekstra kilometer transporten udgør i forhold til kørsel mellem bopæl og Campus Carlsberg

 

Til toppen

 

Kontakt og praktisk info

Du finder kontaktinformation på alle UCC’s medarbejdere her:


Basen
Du kan også kontakte Basen via nedenstående oplysninger:


Eller henvende dig personligt:

 • I studiecentret på 1. sal i Karrén (K1) – åbent mandag til torsdag kl. 7.45 til 17.00 og fredag kl. 7.45-15.00

 

Til toppen

Adresse