Basecamps

Uddannelsernes basecamps skaber det nære i det store.

På Campus Carlsberg er der til hver uddannelse særlige områder, hvor de studerende og undervisere på den enkelte uddannelse har deres samlingssted og kan mødes omkring deres uddannelse. Områderne kaldes basecamps, og de skaber de nære rum i det store campus ved at danne en ramme om studielivet. Det er her, du møder dine medstuderende.

På Campus Carlsberg er der basecamps for:

  • Læreruddannelsen
  • Pædagoguddannelsen
  • Pædagogisk assistentuddannelsen (PAU)
  • Tegnsprogstolkeuddannelsen
  • Tekstilformidleruddannelsen
  • Efter- og videreuddannelsen

Alle basecamps har en bred vifte af funktioner. De rummer blandt andet loungeområde, tekøkken, gruppearbejdspladser, individuelle studiepladser, vejledningsområde og printerrum.