Asynkron online undervisning

Op til 20 % af den almindelige undervisning må gennemføres virtuelt. Og hvem kender ikke til de store bunker skriftlige opgaver, man som lærer sidder med bagefter? Men der findes andre veje til asynkron virtuel undervisning. Teknologier, der udnytter undervisningssituationen og sikrer aktiv elevdeltagelse. Det kan fx være at forsyne videoer med indlejrede spørgsmål eller anvende samskrivningsværktøjer til at opbygge asynkrone læringsmiljøer, hvor eleverne i fællesskab løser forskellige opgaver. 

På kurset arbejder vi med hands on med konkrete it-værktøjer. Vi viser strukturer og tilbagemeldingsmuligheder, der sikrer, at eleverne kan få det bedst mulige udbytte af virtuel undervisning, der foregå asynkront.

Målet er, at du med god samvittighed kan afholde asynkron undervisning.