Om UCC magasin

UCC magasin - Velfærd i virkeligheden

I UCC uddanner vi de mennesker, fag og professioner, der får velfærdsstatens kerneområder til at hænge sammen - og udvikle sig. Vores undervisere og konsulenter har viden om og indsigt i, hvordan de centrale velfærdsinstitutioner fungerer, og hvilke udfordringer de slås med.

I UCC skaber vi ny viden på baggrund af aktuelle udfordringer. Vi forsker i tæt dialog med de professionelle i kommuner, på institutioner, skoler, sygehuse mv. og bidrager til at skabe stærkere velfærdsudvikling og bedre udnyttelse af de menneskelige og økonomiske ressourcer.

For at gøre UCC's viden og særlige kompetencer mere synlige og tilgængelige, udgiver vi UCC magasin, der sætter fokus på et eller flere af de områder, vi arbejder med. UCC magasin indeholder relevante faglige emner vinklet i forhold til en aktuel anledning, situation eller dagsorden.

Facebook logo

Mød os på Facebook

Like os på www.facebook.dk/uccmagasin - så kvitterer vi med fagligt stof som tak.

På facebooksiden deler vi relevante artikler og links med dig. Du kan også komme med forslag til, hvad vi skal skrive om i kommende UCC magasiner.