UCC i pressen

Udvalgte pressehistorier om UCC er samlet her. Se UCC's øvrige nyheder, artikler og debatindlæg under menupunktet Nyheder.

02.08.2016, City Avisen

Slow fashion med farmors knapper

Kitt Buch og Metsu Jørgensen dimitterede sidste år fra professionshøjskolen UCC's tekstilformidleruddannelse. De benytter nu deres kundskaber i deres nye butik og værksted, Rogue Artisans. "Hvert stykke tøj er skabt her i butikken med stor kærlighed og omhu. Det er her, vi sidder og designer, syr, tegner og broderer. Og da vi sætter bæredygtighed ekstremt højt, er alt materiale genanvendt eller bæredygtigt på forskellig vis," fortæller Metsu Jørgensen.

 

29.07.2016, Berlingske

Her er uddannelserne med flest nye studerende

Ud af 94.744 ansøgninger til videregående uddannelser i Danmark, er 66.439 nye studerende nu blevet tilbudt en plads. Nogle uddannelsessteder er dog mere populære end andre. Både sommer- og vinteroptaget på pædagoguddannelsen hos UCC er i top-10 over uddannelserne med flest optagne i 2016.

 

29.07.2016, Altinget

Flere skal drømme om læreruddannelsen

Rektor, Laust Joen Jakobsen, er enig med Pia Allerslev (Københavns Børne- og ungdomsborgmester) og Stefan Hermann (Rektor på Metropol) i, at det er positivt at ni procent flere søgte ind på læreruddannelsen i år, men de vil arbejde på at gøre forholdene endnu bedre for lærere og lærerstuderende, så endnu flere vil drømme om læreruddannelsen i fremtiden.

 

06.07.2016, Bornholms Tidende

Næsten dobbelt så mange vil læse til lærer

Ansøgertallet på Bornholms læreruddannelse er steget markant, og Inger Lassen Kaspersen, der er uddannelsesleder for Lærer-og Pædagoguddannelsen på Bornholm fortæller at, "ansøgningerne er et udtryk for, at læreruddannelsen på Bornholm har vist sin berettigelse, og at ansøgerne har tillid til, at uddannelsen fortsat bliver udbudt på Bornholm."

 

06.07.2016, Frederiksborg Amts Avis

11 procent flere vil læse i Hillerød

På UCC's Campus Nordsjælland har 11 procent flere søgt ind på kvote 1 end sidste år, og campussen genoptager dermed en stigning i antallet af ansøgere siden det blev til i 2012. Især uddannelserne til pædagog, sygeplejerske og fysioterapeut har fået mange ansøgninger, og i alt 1033 har søgt ind på campussen.

 

05.07.2016, Politiken

Den negative udvikling er vendt: De unge vil igen være lærere

Der er generelt en markant stigning i antallet af ansøgere til læreruddannelserne i Danmark, og UCC har modtaget 24% flere kvote 1-ansøgninger. Det gør rektor Laust Joen Jakobsen meget glad, og han mener, at stigningen skyldes at de unge gerne vil tage ansvar, men at den særdeles høje stigning på UCC skyldes det nye Campus Carlsberg.

 

01.07.2016, Folkeskolen.dk

UCC vil uddanne lærere til "fremtidens klasselokale"

Fra nu af vil lærerstuderende kunne tage "Future Classroom Teacher"-linjen på UCC, hvor de skal uddannes til at integrere teknologier i undervisningen. Fx kan eleverne i 1. klasse skære staveordene ud med en lasercutter, lave e-bøger i 3D-format eller film med droner sammen med de store elever. Det hele foregår i det dertil indrettede Future Classroom på det nye Campus Carlsberg.

 

01.07.2016, Frederiksborg Amts Avis

Læreruddannelse har gode udsigter i Hillerød

Der har længe været et ønske om en læreruddannelse i Hillerød, og med den markante stigning i ansøgertallet kan det nu blive en realitet. Dekan for læreruddannelsen på UCC fortæller, at der i efteråret vil blive meldt noget reelt ud om, hvorvidt læreruddannelsen oprettes på UCC Nordsjælland.

 

18.06.2016, Folkeskolen

Ustyrlig debat om læringsmålsstyring

På Folkemødet diskuterede lærere og ledere fra professionshøjskolerne læringsmålstyring. Her erklærede lærer Bob Bohlbro læringsmålstyring for den største katastrofe i folkeskolens historie. Selvom ingen af debattørerne ville stå på mål for læringsmålstyring, pointerede UCC's dekan Tove Hvid, at læringsmålene og elevernes alsidige udvikling er de to ben læreren må stå på.

 

17.06.2016, Socialpædagogen

Nye veje for pædagoger

Lars Jepsen fra UCC har som medlem af en projektgruppe undersøgt alternative jobmuligheder for pædagoger. Projektet hedder 'Nye aftagerfelter for pædagoguddannelsen 2015', og fandt jobmuligheder på såvel ældreområdet som frivilligområdet, private virksomheder og kriminalforsorgen.

 

14.06.2016, Ballerup Bladet

Pædagogkonference i Skovlunde

BUPL Nordsjælland, BUPL Storkøbenhavn og professionshøjskolen UCC har i samarbejde afholdt konferencen 'Pædagogen i skolen', hvor 230 skolepædagoger fra 20 kommuner udvekslede viden, diskuterede og lyttede til spændende oplæg. Konferencen gav deltagerne mere viden om, hvad pædagogernes opgave er i skolen.

 

06.06.2016, Vejlederforum

Uden for nummer: Lene Poulsen

Lektor Lene Poulsen fra UCC er blevet nomineret til Schultz Vejlederpris. Hun arbejder især på at at genskabe den uafhængige vejledning og at opbygge mere netværk blandt vejledere, hvor hun bl.a. er med til at styre UCC's referencepanel, Velfærd på tværs. Hun føler "Overraskelse og selvfølgelig stor glæde over at være hørt, set og anerkendt i forhold til det, jeg arbejder med".

 

26.05.2016, DAC

PÅ STEDET: Campus Carlsberg

Den 2. september indvier Professionshøjskolen UCC den ny campus i Carlsberg Byen officielt. Derfor er der mulighed for at få en rundvisning, hvor Rektor Laust Joen Jakobsen vil fortælle om visionerne bag Campus Carlsberg. Bagefter giver Laust Joen Jakobsen og arkitekterne bag campus en rundvisning på de 57.000 m2.

 

21.05.2016, Frederiksborg Amts Avis

Idrætstalenter træner både krop og psyke

To studerende fra UCC's psykomotorikuddannelse træner eleverne fra Byskolens idrætslinje i at fornemme deres krop. De to studerende, Stig og Guillermo, vil lære eleverne, at krop og sind hænger sammen, og det hjælper eleverne i sport: "Jeg har lavet øvelserne inden jeg skulle til en konkurrence, hvor de hjalp mig til at have fuldt fokus på det, jeg skulle og hjalp mig med at få styr på nerverne", fortæller Celina Bregensøe.

 

21.05.2016, Frederiksborg Amts Avis

Slå igennem -knock out -byt!

To fysioterapeutstuderende fra UCC er ved at afslutte et forløb ifm. deres bachelorprojekt. Træningsforløbet har hjulpet 12 nordsjællandske mænd mellem 50 og 83 år med at skyde deres træning i gang efter at have fået konstateret kræft. Og mændene fortryder på ingen måde deres deltagelse: "Jeg får opbygget min muskelmasse, og så er det samvær med dejlige mennesker", siger Hans Andersen.

 

06.05.2016, LFS Nyt

Vil du læse PAU på Carlsberg

Uddannelsen til pædagogisk assistent åbner på det nye Campus Carlsberg i København i september 2016. Carlsberg Byen inviterer derfor til åbent hus den 17. maj kl. 17.00 til 19.00.

 

04.05.2016, Bornholms tidende

Bornholms Hospital til karrieredag

UCC's sygeplejerskeuddannelse i Hillerød og på Bornholm holder karrieredag den 12. maj klokken 10-15 på Campus Nordsjælland. For de i alt 18 deltagende arbejdspladser er målet i endnu højere grad at kunne tiltrække nye, dygtige sygeplejersker.

 

04.05.2016, Folkeskolen

Nekrolog: Farvel til Læreruddannelsen Zahle

Med det nye Campus Carlsberg bliver Læreruddannelsen Zahle samlet med de mange andre professionsbachelorer på UCC. Der er derfor behov for at se tilbage på Zahles liv, og håbe "at der af asken vil genopstå en ny og bedre læreruddannelse".

 

25.04.2016, Folkeskolen

UCC planlægger læreruddannelse i Hillerød

Professionshøjskolen UCC forhandler i øjeblikket med Hillerød Kommune for at finde ud af, om de tror på, at de kan tiltrække de 100 nye studerende, der skal til for at åbne læreruddannelse i byen. Hvis det kan hænge sammen vil vi meget gerne", fortæller rektor Laust Joen Jakobsen.

 

22.04.2016, Københavns Lærerforening

Byens nye studiemekka er snart færdigt

Professionshøjskolen UCC samler sine uddannelser på ét sted. Det kommer til at hedde Campus Carlsberg, og det slår dørene op i september 2016. Selvom 10.000 studerende og 800 medarbejdere samles bliver der stadig baser for de enkelte studier og studieretninger. Rektor Laust Joen Jakobsen fortæller samtidig om en anden ambition med det nye campus: "Vi arbejder meget med Future Classroom, så håbet er, at man kan komme til Campus Carlsberg for at opleve fremtidens undervisning".

 

22.04.2016, Sjællands Nyheder

340 børn leger løs på pædagog-skole

På Børnekulturdagen var 340 børnehavebørn inviteret til UCC Nordsjælland, hvor pædagogstuderende havde skabt alternative læringsrum til børnene. "Det her er et laboratorium for pædagogeleverne. Det er tre dage i et eksperimentarium, hvor de skal prøve det af, det har lært i undervisningen", siger Nicoline Lind-holm Kuhnt, der har været med til at arrangere dagen.

 

19.04.2016, Altinget

UCC: Genindfør dansk som andetsprog på læreruddannelsen

UCC oplever en eksplosiv stigning i henvendelser fra kommuner, der ønsker kurser, der opkvalificerer lærere til at undervise flygtningebørn. Samtidig dimmiterer de sidste lærerstuderende med linjefag i dansk som andetsprog i 2017, hvilket vil have enorme konsekvenser for integrationen af flygtninge.

 

08.04.2016, Københavns Lærerforening

Projekt skal lette matematikfagligt chok

Matematikbroen er et samarbejdsprojekt mellem københavnske folkeskoler, Gefion Gymnasium og UCC, der handler om at skabe bedre sammenhæng til gavn for elevernes overgang til og faglige udbytte i gymnasiet. Thomas Kaas fra læreruddannelsen på UCC fortæller, at mange elever oplever matematik som et helt anderledes fag i 1.g, end det var i folkeskolen, og overgangen kan være frustrerende for både elever og lærere.

 

04.04.2016, Københavns Lærerforening

Folkeskoleprojektet Tidlig Sprogstart får millionbevilling

Fra 2016 til juni 2018 skal UCC i samarbejde med Københavns Universitet og Metropol udvikle og afprøve nye og tidssvarende didaktiske metoder, undervisningsmaterialer og efteruddannelsestilbud til sproglærerne i folkeskolen, så de kan håndtere de nye store udfordringer for sprogfagene. Projektet fået over 12 millioner kroner fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond.

 

04.04.2016, Sjællandske Slagelse

Svenstrup-børn lærer med iPads i forskningens tegn

Børnegården Kildebakken og forskere fra UCC undersøger, hvordan daginstitutioner kan arbejde med iPads. Projektet slår fast, at hvis de digitale redskaber bruges rigtigt, kan de styrke børns læring, trivsel og udvikling. Bl.a. kan børnene tage billeder af deres leg, så de kan snakke om, hvad de oplevede: "Børn, som aldrig siger noget, hvis du spørger til, hvad de lavede på turen, blander sig pludselig i snakken og kan huske og sætte ord på, hvad der skete. Når de ser billeder af sig selv og kammeraterne, bliver det mere nærværende for dem, forklarer Rikke Blok Madsen fra børnehavegruppen.

 

02.04.2016, Information

Den ' dygtige' lærer er en del af problemet

I Lotte Hedegaard-Sørensen og Sine Penthin Grumløse fra UCC's nye bog, konkluderer de, at skolepolitikken trænger til et kritisk eftersyn. "Politikerne har simpelthen ikke taget tilstrækkelig højde for, hvilke betingelser og vilkår, lærerne underviser under. Kun ved at gøre det kan alle børn bliver så dygtige som muligt."

 

29.03.2016, Hvidovre Avis

Tværfagligt uddannelsesprojekt styrker Hvidovres hjemmepleje

Alle kommuner har nu pligt til at yde rehabilitering af borgerne, hvilket har vækket behovet for det tværfaglige uddannelsesprojekt ' Samskaberen' hos Professionshøjskolen UCC. Kurset, der er udviklet i tæt samarbejde med Hvidovre Kommune, gør det lettere at løfte kerneopgaverne for hjemmeplejere, visitatorer, ergoterapeuter og kolleger. Kurset har vakt stor begejstring hos bl.a. visitator Anine Corse Hansen: "Vi mødes jo hyppigt i forvejen, når vi drøfter den hjælp, som borgerne skal modtage, men med projektet har vi fundet en højere grad af fælles fodslag om opgaverne".

 

15.03.2016, Sjællands Nyheder

Pædagogstudiet stormer frem

I år har 16 % flere søgt ind på en uddannelse på UCC's uddannelser i Hillerød sammenlignet med sidste år. Særligt pædagogstudiet udmærker sig i Nordsjælland med 230 ansøgere, hvilket er hele 41 procent flere end sidste år. Det er glædeligt, at UCC's uddannelser på Campus Nordsjælland fortsat er populære. Det tyder på, at mange unge ønsker en uddannelse, hvor de opnår kompetencer, som de kan bidrage til velfærdssamfundet med, siger UCC's rektor Laust Joen Jakobsen.

 

14.03.2016, TV2/Bornholm

Flere søger ind på UCC Bornholm

Antallet af ansøgere på UCC Bornholm er steget med 60 % sammenlignet med sidste år. "Hvis tendensen fortsætter vil vi også kunne udbyde flere undervisningsfag på læreruddannelsen", siger uddannelsesleder Inger Lassen Kaspersen til TV2/Bornholm.

 

10.03.2016, Plenum

Giv plads til kritik

I forskningsprojektet 'Samarbejde på tværs om inklusion i den danske folkeskole' byder docent Ditte Tofteng lærere, pædagoger og skolelederes brok velkomment i fremtidsværksteder. "Det bidrager til, at deres input ikke bliver brok, men konstruktiv kritik", fortæller Ditte Tofteng. Projektet kan afhjælpe medarbejdernes stressniveau og skabe løsninger på nogle af folkeskolens udfordringer.  

 

10.03.2016, Frederiksborg Amts Avis

Ny mandetræning for kræftpatienter

Alexander og Tore fra fysioterapeutuddannelsen på UCC Hillerød leder et nyt initativ for kræftramte mænd i Hillerød. Sammen med Kræftrådgivningen i Hillerød og psykolog Jeppe Nilou vil de to unge fyre inspirere flere kræftpatienter til at være fysisk aktive, fordi det på mange måder kan hjælpe kroppen i kampen mod sygdommen.

 

01.03.2016, TV2 Bornholm

Bornholmerne skal kende mere til deres uddannelser

I dag var der åbent hus på Snorrebakkens uddannelsescenter, hvor forskellige videregående uddannelser blev repræsenteret, for at bornholmerne kan få et bedre kendskab til deres uddannelsesmuligheder her på øen.

 

22.02.2016, Kristeligt Dagblad

Besparelser hænger ikke sammen med behovet for nye lærere

Folkeskolen er fanget i et paradoks. På den ene side er der et stort behov for flere uddannede lærere i folkeskolen, og på den anden side spares der på læreruddannelsen, fortæller folkeskolelæreren, Bob Bolbro, og rektor på Professionshøjskolen UCC, Laust Joen Jakobsen. Behovet for flere dygtige lærerstuderende er stort og bør stå meget højt på politikernes prioriteringsliste.

 

19.02.2016, LFS Nyt

Gratis gåhjemmøde om forældresamarbejde

UCC og Dansk Psykologisk Forlag inviterer til et gratis gåhjemmøde om forældresamarbejde. Bl.a. vil forskeren og chefkonsulenten Søren Laibach Smidt tale om, hvordan man arbejder systematisk og reflekteret med at udvikle samarbejdet, og om hvad det er, der betyder noget for forældre, og hvad det giver det af pejlemærker for det pædagogiske personale i institutionerne.

 

18.02.2016, Hillerød Posten Weekend

Tættere på ny uddannelse til lærer

De Nordsjællandske kommuner vil drøfte et konkret forslag fra professionshøjskolen UCC, om at etablere en ny læreruddannelse på Campus Hillerød. "Får vi en læreruddannelse, er det både en styrkelse af Campus Hillerød og en hjælp til kommunerne, der har svært ved at rekruttere uddannede lærere," siger Hillerøds viceborgmester Kirsten Jensen.

 

10.02.2016, Frederiksborg Amts Avis

Parterapi for kræftramte kan rykke ud i fri natur

Et nyt forskningsprojekt undersøger, hvordan kræftramte par kan støttes undervejs i behandlingsforløbet. Det er en vigtig opgave for sundhedsvæsenet, der i øjeblikket ikke er placeret noget sted, fortæller Charlotte Larsen, ledende oversygeplejerske på Onkologisk og Palliativ Afdeling på Nordsjællands Hospital. Ifølge Christel Halvor Trøstrup fra UCC, der står bag ph.d-projektet, afprøver og opfinder projektet nye måder at understøtte de kræftramte pars oplevelse af livskvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet på.

 

04.02.2016, Fagbladet FOA

Kurser om flygtningebørn hitter

Mange institutioner, skoler og kommuner er interesserede i at få mere fagkundskab om flygtningebørnene, og det skaber efterspørgsel efter flere kurser til UCC. " Selv på skoler, der er vant til at få børn i modtagerklasser, oplever de, at de nu får børn, for eksempel fra Syrien, hvis oplevelser og baggrund stiller nye krav til personalet," siger lektor ved professionshøjskolen UCC, Charlotte Bie, der underviser i at arbejde med traumatiserede flygtninge.

 

30.01.2016, Sn.dk

Fagfolk flokkes om flygtninge

UCC afholdte i fredags en konference om flygtningebørn, som tiltrak lærere, pædagoger og socialrådgivere fra hele Danmark. "Flygtningebørn kræver særlig opmærksomhed, og der er brug for viden for at løse opgaven ordentligt", siger konferenceansvarlig og lektor Sune Pedersen.

 

29.01.2016, Folkeskolen

Studerende giver lærere nye ideer til tosprogsundervisning

Dansk som andetsprog eksisterer ikke længere på læreruddannelsen. Men på Professionshøjskolen UCC har man valgt at udbyde to forskellige specialiseringsmoduler i dansk som andetsprog. I et samarbejde med Nørre Fælled Skolen lavede de studerende et idékatalog, der kan anvendes direkte i undervisningen af tosprogede.

 

28.01.2016, Kristeligt Dagblad

Når barnets væren helt erstattes af fokus på læren

To Ph.d.-studerende på UCC fortæller om, hvordan det øgede fokus på målbar læring i daginstitutioner har skabt et skel mellem børnenes læring og væren. Når børn eksempelvis undres over, hvordan en snegl er kommet op i en busk, lærer de meget uden at det decideret kan måles.

 

28.01.2016, Folkeskolen

Netbaseret læreruddannelse er meget ambitiøs

UCC har arbejdet med netbaseret uddannelse i 15 år, og evalueringer viser, at de netstuderende generelt er bedre til at arbejde med digitale undervisningsmidler. Dekan, Tove Hvid, pointerer at mange af de studerende har fuldtidsjob ved siden af. Endvidere fortæller hun: "Vi udbyder uddannelser på nettet, fordi vi mener, det er vigtigt, at alle skal have mulighed for at få den læreruddannelse, de ønsker sig."

 

20.01.2016, DR

Skoler mangler lærere der kan undervise flygtningebørn

Den aktuelle flygtningekrise skaber en ny situation i mange børnehaver, skoler og uddannelser, der skal tage undervise flere flygtningebørn. UCC efteruddanner lærere til at håndtere modtagelsesklasserne, men der er ikke nok lærere med kvalifikationer til at understøtte behovet for fokus på dansk som andetsprog, differentieret undervisning og relationsarbejde i modtagelsesklasserne.

 

19.01.2016, Hillerød Posten

Khader fortæller om at være flygtning

UCC Hillerød arrangerer fredag den 29. januar en konference om flygtningebørn, hvor blandt andre Naser Khader holder oplægget: ' I Danmark er jeg ikke født, men her har jeg hjemme'. Derudover vil der være oplæg om traumer, forældreskab og intervention hos børn og unge med flygtningebaggrund og mental sundhed og trivsel for flygtningebørn og indvandrere i folkeskolen.

 

15.01.2016, Information

Efter reform: Pædagoger skal undervises i ny rolle

Med folkeskolereformen er pædagoger kommet til at spille en større rolle i hverdagen på landets skoler, og 1800 pædagoger skal de kommende år på efteruddannelse. Der sker noget, når de træder ind i klasselokalet. Så er de på udebane, fortæller Trine Ankerstjerne, der står for efteruddannelse af pædagoger på Professionshøjskolen UCC i København og Hillerød. Hun råder pædagogerne til at tage eleverne med i SFO'en eller klubben.

 

14.01.2016, Uge-Nyt Fredensborg

De små bliver klogere af digitale medier

UCC's forskere kan nu vise resultaterne af det største pædagogiske digitaliseringsprojekt i Danmark. Hanne Berg fra Fredensborg Kommune fortæller at hun er særdeles tilfreds med, at projektet viser at digitale medier kan "styrke børnenes koncentrationsevne, pirre deres nysgerrighed og udvikle deres evne til at udforske nyt".

 

21.12.2015, Hillerød Posten

Nye gå-grupper i Hillerød

To praktikanter fra UCC står bag to nye grupper, der giver ældre borgere med mindre mobilitet mulighed for hyggelige gå-ture. Den ene af praktikanterne er Bianca Bulinska, som fortæller: "Vi har fået gode erfaringer med, hvordan fysisk brug af kroppen rører det enkelte individ og samtidig åbner for sociale fællesskaber for vores ældre medborgere"

 

18.12.2015, Fagbladet FOA Pædagogisk

Fokus på mor og far nytter

Ny forskning fra UCC viser, at et godt samarbejde mellem forældre og det pædagogiske personale styrker børns trivsel og udvikling. Søren Laibach Smidt udtaler, at "hele præmissen for at få succes med de svage børn er at have god kontakt med forældrene".

 

17.12.2015, Bornholms Tidende

Endelig: Campus-byggeriet på plads!

Nu er den sidste sten i finansieringen af Campus Bornholm er lagt til rette, og Nykredit underskrev den 17/12 en aftale i form af et realkreditlån på 157 millioner kroner og et banklån på 20 millioner til byggeriet. Det betyder, at Professionshøjskolen UCC indgår en 30-årig lejekontrakt med Campus Bornholm til en samlet lejeforpligtelse for hele uopsigelighedsperioden på 64,9 mio. kr.

 

14.12.2015, Sn.dk

Ny klinik giver hjælp til selvhjælp

For bare et halvt år siden blev Mona Teisen færdig med en uddannelse som psykomotorisk terapeut på UCC. Nu har hun åbnet hendes egen klinik, hvor hun arbejder med både kroppen og sindet. "Mange kommer med spændingshovedpiner, musearm, udefineret uro, stressbelastninger, og mine klienter går hjem med nye redskaber og viden", siger den nye terapeut i Nørregade.

 

10.12.2015, Politiken

Tablets skaber bedre trivsel på blå stue

Tablets, computere og digitalkameraer kan styrke børnehavebørns læring, udvikling og trivsel, viser ny forskning fra UCC. I daginstitutionen Lyngen i Hedehusene ligger iPads nu fremme i børnehøjde. "Digital teknologi kan skabe en bro mellem børn, der ikke har en plads i fællesskabet og trænger til flere relationer, så de bliver trukket ind i børnegruppen", siger Vibeke Schrøder.

 

09.12.2015, Kristeligt Dagblad

Tyrkisk og urdu løfter danskundervisningen

Lone Wulff fra UCC kan allerede nu se fordelene i, at inddrage folkeskoleelevers modersmål som middel til at lære og skrive bedre på dansk. Forskningsprojektet "Tegn på sprog i København" går ud på at styrke børn med anden etnisk baggrunds evne til at lære sprog ved at kombinere dansk med en række modersmål. Den bevidste inddragelse af især skriftsproget fra for eksempel bengali, urdu, arabisk og tyrkisk kan øge en del elevers sproglige selvtillid, så de tør gøre det, som er altafgørende for at blive en dygtig sprogbruger.

 

01.12.2015, Danske Kommuner - Nyhedsmagasinet

It-rådgivningsgruppen arbejder videre

Nu er tænketanken IT-rådgivningsgruppen kommet ind under UCC's vinge. IT-rådgivningsgruppen blev nedsat af Christine Antorini i 2013 for at fremme nye digitale læringsformer, styrke eleverne uanset social baggrund og ruste dem til fremtiden. Tænketanken arbejder enormt tværfagligt, da forskere her kan starte en debat med andre medlemmer fra både den offentlige og private sektor.

 

20.11.2015, Folkeskolen

Hvor fransklærerne udklækkes

Selvom variationen i alder, niveau og baggrund er stor, holder fransklærerholdet et gøjt niveau på Zahle. Her udbydes den eneste fransklærerundervisning i Danmark, og derfor er holdets timer samlet om onsdagen for at studerende langvejs fra kan deltage. Undervisningen bliver netbaseret fra 2016, så det nu bliver muligt for endnu flere at blive fransklærere i folkeskolen.

 

13.11.2015, Dagbladet Roskilde

Pædagoger på klasselokale-kursus

Med Folkeskolereformen spiller pædagoger en langt større rolle i skolen, og derfor har UCC's Rasmus Anker Bendtsen uddannet 75 pædagoger fra Høje Taastrup Kommune i at benytte deres faglige kompetencer i et klasselokale. "Vi giver idéer til, hvordan pædagogerne kan sætte børnene i gang med at lære på en både meget aktiv og meget struktureret måde", siger Rasmus Anker Bendtsen.

 

06.11.2015, Folkeskolen

Håndværk og design-faget skal også være til gavn for andre

UCC har i samarbejde med DLF og A.P. Møller-fonden afholdt kurser for sløjdlærere og håndarbejdslærere, hvor underviser Ove Eskildsen forsøgte at give deltagerne et nyt perspektiv på håndværk og design-faget. Det skal nemlig ikke kun handle om at lave gaver til mor, men om entreprenørskab ved at interviewe sig frem til, hvad modtageren har behov for.

 

06.11.2015, Information

Hvis du siger kønsneutral én gang til ...

Vi mangler et bedre sprog til at tale om køn, mener Jacob Graack, som er adjunkt på UCC's pædagoguddannelse. Kønsneutralitet og ord som "hen" lægger op til en ensretning af køn, men ifølge Jacob Graack er der først og fremmest behov for at vi gennem normkritik giver plads til alle slags børn i den pædagogiske praksis.

 

05.11.2015, Frederiksborg Amts Avis

Krop frem for tal på skemaet

I et forskningsprojekt af UCC Hillerød, har tre 7. klassers hverdag på skolen ved Rønnebær Allé i Helsingør haft besøg af psykomotorikterapeuter, for at lave sjovere måder at bruge kroppen på, mens man lærer. Ph. d. og projektleder Steen Schytte Olsen siger: "Når man bruger kroppen, er der bedre mulighed for læring. Det er dog lidt kedeligt bare at løbe rundt om skolen. Det er en lidt forsimplet måde at tænke det på, da man også kan arbejde med gruppedynamikker og sociale kompetencer."

 

29.10.2015, Børn & Unge

Forældresamarbejde

UCC's Søren Laibach Smidt har sammen med Suzanne Krogh udgivet bogen ' Forældresamarbejde der virker', der viser at et tæt samarbejde mellem pædagog og forælder er en winwin-situation. "Hvis forældrene ikke føler sig velkomne, går det ud over børnenes trivsel, for så skal de selv få deres to verdener til at hænge sammen. Og det er en alt for stor belastning for børn", siger Søren Laibach Smidt. Samtidig kan pædagogerne anskueliggøre børnenes perspektiv for forældrene, og pædagogernes arbejde styrkes gennem dialog med forældrene.

 

28.10.2015, Frederiksborg Amts Avis

UCC-plan om uddannelse af lærere tager mere tid

"Campusmiljøet, hvor alle uddannes under samme tag, gør, at der kommer mindre afstand mellem faggrupperne - hvilket giver gode samarbejdsmuligheder også efter uddannelsen", siger Laust Joen Jakobsen. UCC vil nemlig også gerne uddanne folkeskolelærere i Hillerød fra 2017, hvis uddannelsen kan tiltrække nok studerende. Ideen bakkes op af den tidligere undervisningsminister Christine Antorini, der hæfter sig ved, at UCC har gode erfaringer med tværfaglighed.

 

22.10.2015, Folkeskolen

Rektorer i kor: Besparelser rammer læreruddannelsen hårdest

Alle rektorer, der udbyder læreruddannelsen er enige om, at de bebudede grønthøsterbesparelser får store konsekvenser for uddannelsen. Dekan for UCC's læreruddannelse og talsmand for landets læreruddannelser Tove Hvid Persson har tidligere advaret om, at læreruddannelsen vil mangle i omegnen af 300 millioner kroner.

 

10.10.2015, Bornholms Tidende

Frugtbart samarbejde gavner asylansøgere

Flygtninge og PAU-studerende fandt ud af, at de kunne hjælpe hinanden på Uddannelsescenter Snorrebakken, hvor Røde Kors og UCC deler lokaler. Sammen med de unge flygtninge malede de PAU-studerende et fællesmaleri ud fra otte engelske f-ord: " Flight, Fear, Freedom, Friendship, Future, Fantasy, Family, Fugitive". Det styrker integrationen og giver et anderledes pædagogisk forløb på PAU, fortæller Johannes Wedell-Bollmann, som er lærer hos Røde Kors.

 

06.10.2015, DR.dk

Studerende skal sikre godt naboskab i ny bydel i København

Professionshøjskolen UCC, boligselskabet AKB, København og Kulturanstalten er gået sammen i projektet Nabohood, som skal sørge for at lokalsamfundet bliver stærkt og godt, når UCC Carlsberg Byen står færdig d. 1. august 2016. Nabohood projektet foregår netop nu og de 120 pædagog- og lærerstuderende, der er en del af projektet, skal komme med deres anderledes bud på at styrke lokalsamfundet nu og frem til midten af november.

 

02.10.2015, Folkeskolen.dk

Ekstra mange gode bachelorprojekter nomineret til pris

Lærerprofession.dk har nomineret de 11 bachelorprojekter, som i år skal dyste om at få fagbladet Folkeskolens og professionshøjskolernes priser for årets bedste pædagogiske afhandlinger fra skoleområdet. Sidste år blev kun 9 udvalgt, men medlem af priskomiteen, Thorkild Thejsen, udtaler at de studerende bliver dygtigere og dygtigere, så de kunne sagtens have nomineret 15 eller 20 projekter. Om en uge udvælger en komite af forskere og professionsrepræsentanter så de tre, som skal præmieres.

 

02.10.2015, LFS Nyt

En fremmed flyttede ind i skolen

Casper Nielsen blev skolepædagog i forbindelse med skolereformen og fik lidt af et chok, da han trådte ind i klasserummet. Han oplever, at hans vej ind i skolen blev banet, da UCC henvendte sig til Ellebjerg Skole og foreslog skolen at tage del i et inklusionsprojekt, hvor mål og midler skulle vokse op nedefra fra fagpersonerne omkring børnene.

 

01.10.2015, Folkeskolen.dk

Nyt samarbejde: Lærerstuderende kan læse fransk på uni

Nu kan lærerstuderende på UCC komme på Københavns Universitet Amager og læse fordybelsesmoduler i fransk sprog, hvis man har ambitioner om at blive en særlig stærk fagperson indenfor franskfaget i folkeskolen, eller hvis man vil bygge videre på sin uddannelse senere. Omvendt kan en studerende fra KUA komme på UCC og læse mere praksisrelaterede og didaktisk faglige moduler.

 

01.10.2015, Hillerød Posten Weekend

Millionstøtte til tosprogede

A. P Møller Fonden giver 900.000 kroner til nyt projekt på Grønnevang Skole, som tillretteslægges af kommunen i samarbejde med professionshøjskolen UCC. Projektet giver lærerne værktøjer til, at videreudvikle undervisningen af tosprogede elever. Konkret skal 32 ledere og medarbejdere på Grønnevang Skole efteruddannes gennem blandt andet aktionslæringsforløb.

 

25.09.2015, Sn.dk

Unik digital kunst indviet på UCC

UCC kan nu endelig afsløre Udsmykningsprojektet "En Krop Har Mange Lemmer", som med kunstnernes egne ord viser, "hvor fantastisk og farverigt UCC er, selv når alle de hvide døre er lukket ud til gangene". På 31 skærme kan man se, hvor eleverne har undervisning, hvor kantinepersonalet befinder sig og så videre. I øjeblikket kan man kun se, hvor folk burde være ud fra deres skema, men på længere sigt er det meningen, at hver enkelt studerende skal kunne ses på skærmen.

 

23.09.2015, DR2 Morgen

Pædagoger skal rustes til at tage imod flygtningebørn, opfordrer UCC-lektor

Den aktuelle flygtningestrøm betyder, at 51 ud af landets 98 kommuner har institutioner, der for første gang i år modtager flygtningebørn. Lektor og underviser på UCC Charlotte Bie understreger i DR2 Morgen vigtigheden af, at personalet er rustet til at håndtere den nye situation.

 

21.09.2015, Folkeskolen.dk

Matematikkursus falder på tørt sted

Matematiklærerne pointerer, at tiden er blevet deres største udfordring, og at de derfor ofte gør det, de plejer. Derfor har de brug for at få noget nyt input. Derfor trådte UCC og DLF til med et kursus, hvor lærerne selv fik lov til at regne på svære opgaver.

 

19.09.2015, Bornholms Tidende

Er det bare et brevkursus? Læreruddannelsen bliver delvist netbaseret

"Det giver en udveksling af informationer og erfaringer, som jeg ikke synes, jeg har oplevet ved at have almindelig undervisning", siger Majken. UCC's læreruddannelse på Bornholm bliver nu delvist netbaseret, men det er på ingen måde et brevkursus, for over 40% af uddannelsen er med fysisk fremmøde, og der sikres studiegrupper, så de studerende kan mødes udenom undervisningen.

15.09.2015, Ballerup Bladet

 

Ordblindeinstituttets elever er flyttet til Søborg

Da Ordblindeinstituttet i Skovlunde blev ramt af asbest, trådte UCC til, og 100 skolebørn fra instituttet er nu flyttet ind hos Professionshøjskolen UCC i Søborg, mens Lundebjergskolen bliver færdigrenoveret.

 

10.09.2015, Sn.dk

Gymnasielærere lagde rettepennen væk

På Solrød Gymnasiums pædagogiske dag satte UCC's Anne Boie feedback på dagsordenen. Hun forklarede, hvordan man vejleder eleverne, mens de er midt i skriveprocessen, og hvordan de kan vejlede hinanden. Hendes pointe var, at lærerne skulle bruge såkaldt feedforward sammen med deres feedback.

 

10.09.2015, Bornholms Tidende

Læreruddannelse under pres: Studiemiljøet kan forsvinde

Læreruddannelsen på Bornholm kan muligvis kun fortsætte som netbaseret uddannelse pga. regeringens udmelding om store besparelser på professionshøjskolerne. Der vil således ikke være noget studiemiljø, andet end hvad eventuelle studerende selv stabler på benene, siger dekan Tove Hvid Persson.

 

09.09.2015, Berlingske

Masselukning truer uddannelser i provinsen

Regeringens melder nye store sparekrav ud, som ikke hænger sammen med prioriteringen af udkantsområderne. Rektor for UCC Laust Joen Jakobsen kalder det »gravalvorligt for os og gravalvorligt for Bornholm«, at det kan blive nødvendigt at lukke de videregående uddannelser på øen.

 

28.08.2015, Magasinet Frie Skoler

Naturefterskole inkluderer i praksis

Den store debat om inklusion har gjort begrebet abstrakt, men Rasmus Anker Bendtsen, der er lektor hos UCC, har sammen med en række efterskoler igangsat enkle ændringer. På Helgenæs Naturefterskole har projektet allerede båret frugt, hvor mere grundige elevplaner hjælper til i specialundervisningen.

 

25.08.2015, Kristeligt Dagblad

4470 timer: En tredjedel af skoletiden har uklart indhold

Understøttende undervisning fylder efterhånden mere på skoleskemaet end dansk. Mange steder er det blevet et klassisk 45-minutters fag, som den enkelte underviser tænker indhold i, udtaler lektor ved UCC Helle Kildevang til Kristeligt Dagblad.

 

21.08.2015, DM Professionshøjskolerne

Opgør med silotænkning på UCC

Når UCC flytter på Carlsberg Campus bliver de faglige miljøer samlet i grupper som " pædagogik og læring", " digitalisering", " dansk sprog og kommunikation", " design og æstetik", " samfund og kultur" osv. "Det kan give et kæmpe kvalitetsløft, når man nu samler de faglige kræfter fra forskellige professionsuddannelser. Pludselig kan de tale sammen og forstå hinanden langt bedre", pointerer Stina Vrang Elias fra Tænketanken DEA.

 

20.08.2015, Hillerød Posten Weekend

Populært: 18 ansøgere til én studieplads

På trods af 14% færre ansøgninger end sidste år er Campus Hillerøds fysioterapeutuddannelse  nummer tre på listen over Danmarks mest søgte uddannelser. Uddannelsen ved Professionshøjskolen UCC fik 18,4 ansøgere per studieplads.

 

18.08.2015, Helsingør Dagblad

Elever skal undervises i at bruge kroppen på en ny måde

På skolen ved Rønnebær Alle har Professionshøjskolen UCC igangsat et udviklingsprojekt, hvor eleverne gennem forskellige øvelser skal opnå en større kropsbevidsthed. Underviserne fra Psykomotorik ved UCC, Malene Norup Stolpe og Tanja Thinggaard Andersen, mener at den øgede kropsbevidsthed vil skabe større trivsel blandt eleverne.

 

31.07.2015, Avisen.dk

Skolelærere får genrejsning: Prestigefag

Der er kommet ro på reformerne omkring lærerfaget, og adgangskravet på 7,0 på læreruddannelsen har ført til, at der er mere prestige i at tage uddannelsen. Det mener Tove Hvid, er årsagerne til, at der i år er en 6 procent stigning i antallet af ansøgere på læreruddannelsen.

 

31.07.2015, Frederiksborg Amts Avis

Flere vælger vinterstart på UCC

Det gælder alle Campus Nordsjællands uddannelser, at der er stigende søgning til vinterholdene, siger dekan Lisbeth Harsvik, UCC. De studerende er opmærksomme på at, der er vinteroptag, hvor kvotienten ikke er så høj som om sommeren. Vinteroptaget er også en mulighed for de studerende, som lige er færdig med gymnasiet, til at etablere sig med studiejob, måske flytte hjemmefra - eller lige nå et højskoleophold.

 

30.07.2015, TV2/Nyhederne Online

Flere lærerstuderende: Unge vil være en ny Rita

I år kan 6 procent flere se en fremtid i folkeskolen foran sig. Folkeskolereformen lagde en dæmper på ansøgningsstrømmen til læreruddannelserne, men det lader til at den forbedrede dialog mellem kommunerne og skolerne og muligvis også TV-serien "Rita" har haft en positiv effekt. Tove Hvid, som er dekan hos UCC, mener dog også det skyldes, at man kan være sikker på at få et job som færdiguddannet lærer, at mindstelønnen "ikke er så ringe endda", og at de fleste er "rigtig glade glade for at være lærere".

 

14.07.2015, Hillerød Posten

Campus har nået mætningspunkt

På UCC's campus i Nordsjælland er der 12 procent flere ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen og 24 procent flere til psykomotorisk terapeutuddannelsen, mens der er færre ansøgere til pædagog- og fysioterapeutuddannelsen sammenlignet med sidste år. Dekan Lisbeth Lykke Harsvik mener at de unge vil arbejde med mennesker, krop og psyke, og hun er helt overbevist om, at der også i fremtiden vil blive fyldt op med studerende.

 

30.06.2015, Gladsaxe Bladet

Dagplejebørn dyrker det digitale

UCC's egen forsker Steen Søndergaard er på tur med dagplejebørnene i Gladsaxe, hvor han både undersøger børnenes adfærd med digitale medier, men også vejleder dagplejerne i, hvordan iPads gavner til og kan integreres i hverdagen.

 

21.06.2015, Information

To-årige lærer bogstaver og tal vuggestuen

I flere vuggestuer bliver børnene trænet i farver og tal. Det mener både UCC's Ida Kornerup og børnepsykologen Grete Kragh-Müller er meget kritisabelt, når børnene burde lære at binde snørebånd og være en kammerat.

 

18.06.2015, Folkeskolen

Den uundværlige tre-i-ener: Pædagogisk udvikling, målstyring og koordinering

Fagteamenes betydning i folkeskolen har haft skiftende fokus siden dets fødsel i 1990'erne. Forskningschef hos UCC, Lise Tingleff Nielsen, oplever mange team, som kunne have god hjælp af en opgaveopklaring, nu hvor fagteamene endnu engang er i fokus.

 

16.06.2015, Altinget.dk

UCC: Digitale medier i skolen kræver ny teknologiforståelse

Laust Joen Jakobsen, rektor på UCC Professionshøjskolerne, mener, at der er behov for, at vi i læreruddannelsen fokuserer på at udvikle en ny forståelse af teknologien og dens anvendelse i det pædagogiske arbejde: Lærerne skal have forståelse for teknologien i sig selv, det vil sige, hvordan teknologien er designet, og hvilke muligheder og begrænsninger den har. Lærerne skal også vide og have erfaring med, hvilke undervisningsmuligheder og undervisningsformer teknologien åbner mulighed for.

 

12.06.2015, Nordvestnyt Kalundborg

Odsherred i centrum

I Odsherred deltog over 100 vælgere til paneldebat i forbindelse med folketingsvalget. Debatten gik på praktikpladser, folkeskolereform og inklusion, men på spørgsmålet om at der skulle være flere  voksenuddannelseslinjer på UCC Sjælland, svarede alle paneldebatdeltagere med et rungende ja.

 

11.06.2015, Bornholms Tidende

På vej til Folkemødet

UCC er sammen med mange andre på vej til Folkemødet på Bornholm, hvor Peter Rod, der er lektor hos UCC, især glæder sig til at evaluere folkeskolen sammen med alt fra politikere til børn.

 

04.06.2015, Børn og unge

3-årige lærer engelsk i børnehaven

I Gentofte Kommune har et projekt i samarbejde med Professionshøjskolen UCC gjort det muligt for pædagogerne at lære børn helt ned til 3 år engelsk. Det kan lykkes, når undervisningen er sjov og tager udgangspunkt i hverdagens aktiviteter.

 

04.06.2015, Altinget.dk

Digitale medier skal løfte kvaliteten i daginstitutionerne

Rektor ved Professionshøjskolen UCC, Laust Joen Jakobsen, skriver i dette debatindlæg at den digitale kultur for alvor skal have betydning i daginstitutioner og dagplejen, kræver det massiv kompetenceudvikling af det pædagogiske personale.

 

04.06.2015, Frederiksborg Amts Avis

Gratis cykler til studerende

Grøn reklame og håndsrækning til de studerende. Sådan lyder begrundelsen bag uddelingen af i alt 50 cykler til studerende på Professionshøjskolen UCC, som kan låne cyklerne gratis et år.

 

03.06.2015, Bornholms Tidende

Tre øer søger midler til fælles turistuddannelse

46 repræsentanter fra Bornholm, Åland og Gotland er mødtes for at etablere en ny, fælles turismeuddannelse. Hans Jacob Binzer, leder på UCC, oplyser, at man satser på en uddannelse, der kan tilbydes bredt - for eksempel til folk, der i forvejen har kendskab til turistbranchen, og som har lyst til at få nogle formelle kompetencer.

 

28.05.2015, Plenum

Tættere på elevernes læring

UCC's og Skolelederforeningens store projekt "Tættere på elevernes læring" er i gang for omkring 40 skoleledere og forvaltningsrepræsentanter. Projektet har til formål at udvikle ledernes kompetencer i forhold til vurdering og feedback af lærernes og pædagogernes undervisning.

 

22.05.2015, Magisterbladet

Lavere taxameter vil koste stillinger

Professionshøjskolernes undervisningstilskud er dalet støt de sidste 6 år, og når det daler yderligere næste år vil det koste stillinger, siger professionshøjskolernes rektorformand, Harald Mikkelsen. Mikkel Høgsbro, der er lektor ved UCC, mener at der allerede er alt for få undervisere, og at det betyder en svag relation til de studerende og at de bedste og svageste tabes på gulvet.

 

21.05.2015, Børn og unge

Flere tager studieophold i udlandet

Lukas Carlslund fra UCC København vil på udveksling til Estelí, og ifølge regeringen skal flere af landets pædagogstuderende gøre som Lukas. Regeringen har en målsætning om at 50% af de studerende skal på udlandsophold i løbet af deres studietid, og selvom antallet er steget med 30% siden 2010 er målsætningen langt fra nået.

 

19.05.2015, Bornholms Tidende

Nye pædagogiske assistenter

Onsdag den 13. maj 2015 dimitterede et hold Pædagogiske Assistenter fra Professionshøjskolen UCC, Pædagoguddannelsen Bornholm. Holdet blev fejret af familie, politikere, organisationsfolk, medstuderende, m. fl. ved en reception med taler og sange.

 

19.05.2015, Altinget.dk

Børnehavebørn skal lære engelsk

At lære børn engelsk i en tidlig alder giver et godt afsæt for at udvikle sproglig opmærksomhed og forbereder børnene på et liv i en globaliseret verden, skriver Maria Neumann Larsen, lektor ved Professionshøjskolen UCC.

 

15.05.2015, Berlingske Nyhedsbureau

Gentofte har succes med at lære treårige engelsk

I Gentoftes børnehaver og SFO'er har sprogeksperter fra UCC undervist pædagoger og udviklet metoder sammen med dem, så børn ned til tre år kan lære engelsk baseret på lyst og leg.

 

11.05.2015, Sygeplejersken

Hjemmesygeplejersker gør klar til nye opgaver

Et uddannelsessamarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og UCC Nordsjælland har sat skub i 50 udviklingsprojekter, der skal sikre kvalitet, kontinuitet og sammenhængende patientforløb i en fremtid med supersygehusene.

 

07.05.2015, Folkeskolen

Kritik af afklaringssamtaler

Erfarne lærere kan opleve det skræmmende, hvis de pludselig skal til en samtale for at få afklaret deres kompetencer på en professionshøjskole. Hanne Schilling, der er lektor på UCC, oplever, at nogle lærere er utrygge ved kompetenceafklaringssamtalerne, men hendes erfaring er, at nervøsiteten fordufter, når samtalen går i gang.

 

28.04.2015, Berlingske

Stridbar lektor må ned på kontoret

Lektor ved Aarhus Universitet, Thomas Aarstrup Rømer, skal svare på anklager om, at han har "tilsvinet" sine kolleger og "beklikket" deres faglige troværdighed på Facebook, på sin personlige blog og på Folkeskolen.dk. Det drejer sig om Dorthe Staunæs, Malou Juelskjær og Helle Bjerg fra Professionshøjskolen UCC.

 

25.04.2015, Frederiksborg Amts Avis

Mere udsyn på UCC

For første gang er der internationale dage på UCC Nordsjælland, hvor en række gæsteundervisere fra udlandet er med til at åbne øjnene for de studerende om at tage på udveksling.

 

25.04.2015, Frederiksborg Amts Avis

Flere uddannelser i samme hus

Professionshøjskolen UCC har både pædagoger, sygeplejersker, fysioterapeuter og socialrådgivere. Men en af de mindre kendte uddannelser er uddannelsen til psykomotorikterapeut, hvor fokus er på samspillet mellem krop og psyke.

 

25.04.2015, Frederiksborg Amts Avis

Ny campuschef vil udfordre rammerne

Den nye campuschef på UCC Nordsjælland, Boris Eriksen Eidemark, vil skabe mere liv på campus ved at prioritere designet. Han vil med De Studerendes Råds hjælp udnytte rammerne bedre.

 

24.04.2015, HK Statsbladet

Storrummets overlevere

Tillidsrepræsentanterne på UCC møder dagligdagens gener med jordnære løsninger. Der ikke er behov for de store forkromede løsninger, mener Iben Bjørneboe, der er kursuskoordinator og tillidsrepræsentant på UCC København. Ofte kan problemerne løses ved at rykke lidt rundt på tingene eller med små indkøb.

 

23.04.2015, Gymnasieskolen

Nye lærere savner vidensdeling

Gymnasiekonsulent på Center for Undervisningsmidler ved UCC, Lars Due Arnov, mener at der er behov for mere vidensdeling mellem lærerne på landets gymnasier. Lærerne kan bruge databaser, faggrupper og aktionsforskningsprojekter til at dele standardiseret materiale, didaktik og ny faglig viden.

 

21.04.2015, Hillerød Posten

Digitalisering

Digitale medier er blevet hverdag i institutionerne, men Frank Støvelbæk, som er lektor på UCC's pædagoguddannelse, mener at der stadig er plads til forbedring i kvalificeret brug af iPads mm. Han mener at barnet skal gå fra at være passiv konsument til aktiv producent, og der skal etableres eksperimenterende fællesskab omkring de digitale medier.

 

21.04.2015, Hillerød Posten

Børns leg og læring kom i fokus

Den anden børnekulturdag blev afholdt på UCC Nordsjælland med mange nye ideer til at fastholde børns lyst til læring gennem leg, kreativitet og bevægelse.

 

20.04.2015, Sygeplejersken

Dokumentation i sygeplejen - essentiel opgave eller unødvendig belastning?

Lektorerne ved UCC, Elvi Weinreich og Benjamin Olivares Bøgeskov, mener at dokumentation kan benyttes til at højne kvaliteten og effektiviteten og på sigt forbedre systemet samt det tværfaglige samarbejde.

 

15.04.2015, Altinget.dk

Uddannes offentlige ledere rigtigt til de nye velfærdsopgaver?

Elvi Weinreich, som er lektor på UCC, har undersøgt diplomuddannelsen af offentlige ledere, og fandt frem til at uddannelsen er præget af en styringsmæssig dagsorden, og at det faglige perspektiv ikke i høj nok grad inddrages. For at bringe lederens praksis tæt på kerneopgaven skal der opøves kompetencer til at organisere skabelsen af høj faglig kvalitet i kerneydelsen, mener Weinreich.

 

14.04.2015, Bornholms Tidende

Konference om turisme

Professionshøjskolen UCC afvikler en nordisk konference på Bornholm sammen med uddannelsesinstitutionerne på Gotland og Åland. Idéen er at skabe en fælles turismeuddannelse, der skal foregå på alle tre øer.

 

09.04.2015, Folkeskolen

Idrætslærere får kompetenceløft og hoftesving

UCC og DLF inviterede 80 idrætslærere til kursus i idræt. Undervisere fra UCC præsenterede dem ikke kun for forskning og teori, men gav dem mulighed for at prøve idrætsundervisningen af i praksis.

 

31.03.2015, Frederiksborg Amts Avis

Socialrådgivning slår rekord

Socialrådgiveruddannelsen på Professionshøjskolen UCC i Hillerød trækker i år usædvanligt mange ansøgere. Institutchef Thomas Braun siger, at det særlige ved uddannelsen er, at den foregår i samspil med de pædagogstuderende, så begge uddannelser får indsigt i forskelle og ligheder i arbejdet med socialt udsatte og sårbare mennesker.

 

30.03.2015, Sjællands Nyheder

Studerende vilde med campus

På fire år har Professionshøjskolen UCC i Hillerød nærmest fordoblet antallet af studerende. Dermed er der flere ansøgere per studieplads end i København. Det udfordrer pladsen, men giver godt studiemiljø, mener campuschef Boris Eriksen Eidemark.

 

30.03.2015, Frederiksborg Amts Avis

Sundhedsuddannelser får flere ansøgere

Sygeplejerske- og psykomotorikuddannelsen på Professionshøjskolen UCC i Hillerød har fået henholdsvis 18 og 24 procent flere ansøgere i år. Anne Margrethe Pallesen, der er uddannelsesleder på området for pædagogik- og sundhedsuddannelser, mener at uddannelserne er eftertragtede, pga. de gode job- og udviklingsmuligheder.

 

26.03.2015, Politiken

Pædagoger: Flere børn dropper ud af klubben

Der er 5,8% færre tilmeldte børn fra 0.-3. klasse i fritidsinstitutionerne og hele 14,6% færre børn fra 4.-9. klasse. Trine Ankerstjerne, der er lektor på Professionshøjskolen UCC, siger at det især for socialt udsatte børn er afgørende at kunne gå på fritidshjem eller i klub efter skole, fordi det er vigtigt at de børn har adgang til professionelle voksne, der kan være med til at udvikle deres sociale kompetencer.

 

19.03.2015, Ugeposten Gribskob Weekend

Pusterum for kræftramte

Kræftrådgivningen Pusterummet i Hillerød tilbyder i samarbejde med Professionshøjskolen UCC træning og inspiration til, hvordan man kan forblive fysisk aktiv, til tidligere eller nuværende kræftpatienter.

 

15.03.2015, Jyllands-posten.dk

Efter år med nedgang vil flere unge være folkeskolelærer

Flere unge ser nu endelig ud til at vælge læreruddannelsen til efter flere års fald på grund af negative historier om folkeskolerefomen, viser nye tal fra de såkaldte kvote 2-ansøgninger. Dekan på professionshøjskolen UCC Tove Hvid Persson, der også er talsmand for læreruddannelserne, er forsigtigt optimistisk, og fortæller, at hun er taknemmelig over, at kurven nu ser ud til at være knækket.

 

25.02.2015, Skolelederforeningen.org

Midtvejskonference: Projekt 'Tættere på elevernes læring'

'Tættere på elevernes læring' er et seksdages kompetenceudviklingsprojekt for skoleledere, hvis formål er at opkvalificere skoleledelsernes kompetencer i forhold til observation, vurdering og feedback på lærernes undervisningspraksis. Chefkonsulent Mikael Axelsen fra UCC er underviser på konferencen bl.a. med oplæg om styring. Projektet løber frem til april 2015, hvorefter der udarbejdes et inspirationsmateriale til alle skoleledelser.

 

20.02.2015, Frederiksborg Amts Avis

Træning for kræftpatienter

Kræftrådgivningen i Østergade 14 i Hillerød kan, som noget nyt, her i foråret tilbyde træning og inspiration til kræftpatienter om, hvordan man kan være fysisk aktiv. Rådgivningen har netop indgået et samarbejde med UCC Professionshøjskolen i Hillerød, som uddanner fysioterapeuter. Lektor Wanda Breum vil stå for træningen sammen med to fysioterapeutstuderende.
 

08.01.2015, folkeskolen.dk

UCC vil sætte særligt fokus på folkeskolereformen

Professionshøjskolerne har netop underskrevet udviklingskontrakter for de næste tre år. På UCC er et af de tre selvvalgte mål understøttelse af folkeskolereformen. Dekan Tove Hvid fortæller, at UCC vil udvikle den understøttende undervisning i folkeskolen.

 

06.01.2015, UCC.dk, sn.dk

Campus Nordsjælland skal have ny leder

UCC's pædagog og sundhedsuddannelser i Hillerød opretter en stilling som chef for Campus Nordsjælland for at styrke relationerne til de nordsjællandske kommuner og samarbejdet mellem uddannelserne.

 

05.01.2015, UCC.dk, Frederiksborg Amts Avis

Uddannelsesby med 2.600 indbyggere

Mange kommende medarbejdere på nordsjællandske hospitalsafdelinger, daginstitutioner, skoler, specialtilbud, sundhedscentre og forvaltninger uddanner sig på Campus Nordsjælland i Hillerød. Omkring 2.500 studerende læser til fysioterapeut, pædagog, psykomotorisk terapeut, sygeplejerske og socialrådgiver på Campus Nordsjælland.

 

29.12.2014, Berlingske, B.dk og Information

Hver fjerde bliver væk fra optagelsesprøve

Optagelsessamtalerne har været med til at løfte det faglige niveau på læreruddannelsen. På to år er karaktergennemsnittet for de nye lærerstuderende steget markant, og det kan blive en fordel for eleverne i folkeskolen. Det er det ny adgangskrav til læreruddannelsen på mindst 7 i karaktergennemsnit i kvote 1, der blev indført i 2013, der ser ud til at have haft den ønskede effekt, siger Tove Hvid.

 

23.12.2014, DR P4 Radioavisen kl. 12

Kommende lærere bliver klædt på til inklusion

Forældre til børn med autisme holder dem hjemme fra skole i perioder på grund af larm, lange undervisningsdage og lærere, der ikke formår at inkludere børn med særlige behov. Når de første lærere fra den nye læreruddannelse er færdiguddannede fra UCC om to år, vil de være i stand til at møde børn med autisme grundet et obligatorisk modul om inklusion, fortæller Tove Hvid.

 

27.11.2014, Lokalavisen Frederiksberg, UCC.dk

UCC, Metropol, København og Frederiksberg i ambitiøst skoleprojekt

Klogere og gladere elever, der får maksimal læring ud af undervisningen. Det er målet med et nyt projekt, som København og Frederiksberg Kommuner i samarbejde med UCC, Metropol og EVA sætter i gang til næste år på i alt 81 skoler. Projektet løber til 2016.

 

12.11.2014, Halsnæs avis

Sådan går det med elevsamtalerne

SKOLEREFORM: Et af de nye tiltag i folkeskolen er de såkaldte "kompetencesamtaler", hvor alle skoleelever hver tredje uge skal have en samtale med en lærer og/eller pædagog. Heldagsskolen i Frederiksværk har i samarbejde med Professionshøjskolen UCC udviklet et værktøj til brug for kompetencesamtalerne, som man forventer sig meget af.

 

01.11.2014, Bornholms Tidende, UCC.dk

UCC på Bornholm på vej mod ny Campus

En arbejdsgruppe med bl.a. repræsentanter fra Professionshøjskolerne UCC og Metropol er kommet frem til en løsning for at samle de videregående uddannelser på Bornholm. Løsningen bliver et bygningsfælleskab på Campus Bornholm. Bygningsfællesskabet vil forbedre rammerne for at udvikle og opretholde et godt uddannelsesmiljø for de unge på Bornholm.

 

31.10.2014, Berlingske Tidende

Fremmedsprog åbner til global handel

Der er en mængde initiativer i gang, som kan blive klemt i dimensioneringen, fordi de går på tværs af de vante grænser. Det gælder bl.a. det nye hovedstadssamarbejde mellem Københavns Universitet og de to store professionshøjskoler, Metropol og UCC, der bl. a. skal løse udfordringerne i den nye folkeskolereform med engelsk fra 1. klasse og tysk eller fransk fra 5. klasse.

 

16.10.2014, Frederiksborg Amts Avis

2,5 millioner til uddannelse i at inkludere børn

A. P. Møllers Fond til almene Formål har doneret en milliard til folkeskoleområdet, og den får Egedal Kommune del i. Kommunen har fået tilsagn om støtte på 2.500.000 kroner til et omfattende kompetenceudviklings projekt i at sikre optimale betingelser for alle børns læring og trivsel i en inkluderende folkeskole. Uddannelsesforløbet for medarbejderne er udviklet i samarbejde med Professionshøjskolen UCC, der står for uddannelsen.

 

10.10.2014, Lokalavisen Valby

Kulturnat i Carlsberg Byen og Jesuskirken

På Kulturnatten byder Carlsberg Byen på et eksklusivt besøg på byggepladsen i det sydøstlige hjørne af Carlsberg Byen. I år kan du få et kig bag kulisserne i det nye bykvarter med en guidet tur på byggepladsen i det såkaldte byggeafsnit 8, hvor byggeriet af bl. a. Carlsberg Station, UCC's nye campus område, Campus Carlsberg, og et 100 meter højt boligtårn, Bohrs Tårn, er i fuld gang.

 

September 2014, Dansk Pædagogisk Tidsskrift, UCC.dk

Hvordan ændrer teknologier læreres praksis, og hvad skal lærere lære om teknologi?

I forskningsprojektet Technucation har Lene Storgaard Brok og Vibeke Schrøder, der er henholdsvis videncenterleder og forskningsprogramleder på UCC, undersøgt lærernes forståelse af deres hverdag med mange nye teknologier og brugt denne viden til at afdække kompleksiteten i dette arbejde. I deres artikel udvider og udfordrer de blikket på kompetenceudvikling i forbindelse med teknologiudfordringen i lærerarbejdet.

 

23.09.2014, Gladsaxe Bladet

Digital leg i natur og teknik

Pædagogerne i Bagsværds børneinstitutioner skal i et samarbejde med Professionshøjskolen UCC lære at arbejde digitalt med natur og teknik. Projektet skal lære pædagogerne, hvordan de kan understøtte arbejdet i natur og teknik digitalt, så det giver mening for børnene. Den 4. september var der kick-off, hvor 100 pædagoger var samlet til oplæg og workshops til inspiration til digitale lege.
 

15.09.2014, Danske Kommuner Online

Reform kalder på samspil på tværs af kommuner

Flere kommuner efterspørger et forum, hvor erfaringer og gode idéer kan deles. Reforma 14 er et nyt fagligt forum for dialog i videreuddannelsen i UCC. Ambitionen er at være samlingspunkt for kommuner. UCC styrer ikke, hvordan Reforma 14 udvikler sig, men leverer byggeklodserne. Den allervigtigste er co-creation mellem kommuner, skoler og professionshøjskoler.

 

03.09.2014, Valby Bladet, Frederiksberg Bladet, Kgs Enghave Bladet

Carlsberg Byen har fået sine første studerende

Campus Carlsberg forventes at stå klar i 2016, hvor ca. 10.000 studerende og 800 medarbejdere vil få deres daglige gang i området. Allerede nu er ca. 1.100 pædagogstuderende fra Frøbel dog flyttet ind i midlertidige lokaler på Pasteursvej 49. Indflytningen sker i forbindelse med, at lokalerne på Frøbel blev solgt to år tidligere end forventet, og pædagoguddannelsen har derfor måtte finde et andet sted at være.

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.