Specialisering inden for flersprogethed

Vil du gerne læse til lærer, og interesserer du dig for børn og unge med dansk som andet sprog, kan du tone din læreruddannelse i den retning. Læs her om de to specialiseringsmoduler inden for flersprogethed. Bemærk, at modulerne kan læses som enkeltfag under åben uddannelse.

Dansk som andetsprog. At være lærer i den flersprogede storbyskole (73871C)

Modultype, -omfang og –sprog
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Undervisningsfag: 10 ECTS-point

Kort beskrivelse af modulet:

Fra udfordring til handling i storbyens skole

Hvordan ser storbyens flersprogede skole ud, og hvilke udfordringer oplever lærere som underviser flersprogede elever? Formålet med modulet er at afdække de udfordringer og muligheder som elever og lærere møder i den flersprogede skole og undersøge, hvad der virker. I grupper undersøger vi praksis på en skole med flersproget profil. Vi sætter fx fokus på en specifik klasse, hvor undervisningen afdækkes gennem observationer og interviews. Praksis og cases analyseres på baggrund af andetsprogsdidaktisk teori, og i forlængelse af analyserne udvikles undervisningsforløb og – aktiviteter.

I modulet skal vi:

  • besøge skoler, elever, lærere og undervisning for at afdække muligheder og udfordringer i forbindelse med dansk som andetsprog i fagundervisningen
  • analysere udfordringer og muligheder og diskutere hvordan vi kan tilrettelægge en undervisning som imødekommer udfordringerne
  • formidle ideer til aktiviteter og forløb i et fælles idékatalog
  • koble andetsprogsdidaktisk og andetsprogspædagogisk teori med udvikling af en konkret faglig praksis

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
Modulet kvalificerer til undervisning i undervisningsfaget Dansk som andetsprog i folkeskolen og til kompetencemål i PL4, Undervisning af tosprogede elever.

Forudsætninger for at læse modulet
Det anbefales, at den studerende har påbegyndt PL4. Bemærk, at modulet retter sig mod alle undervisningsfag, og således også kan vælges af studerende, som har læst matematik eller engelsk som deres første undervisningsfag.
 

Modtagelsesklasser, dansk som andetsprog for nyankomne elever (73878C)

Modultype, -omfang og –sprog
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Undervisningsfag: 10 ECTS-point

Kort beskrivelse af modulet:

Basisdansk for nyankomne elever.

Formålet med modulet er at de studerende får viden om og færdigheder i at varetage undervisningen i modtagelsesklasser, evaluere elevsprog og at de kender til udfordringer og muligheder i forbindelse med brobygning til det almene klasserum.

  • I undervisningen beskæftiger vi os med nyankomne elevers andetsprogstilegnelse i teori og i praksis
  • Vi undersøger og tilrettelægger andetsprogsundervisning rettet mod forskellige begynderniveauer, og med fokus på udvikling af receptive (lytte, læse) og produktive (tale, skrive) færdigheder.
  • Vi analyserer elevsprog og evalueringsmaterialer med henblik på at kvalificere afdækning af elevers sproglige kompetencer og –behov, og på den baggrund målrette basisundervisningen af eleven.

Vi sætter fokus på brobygning fra modtagelsesklasse til almen klasse og afdækker udfordringer og muligheder.

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
Modulet kvalificerer til undervisning i undervisningsfaget Dansk som andetsprog i folkeskolen og til kompetencemål i PL4, Undervisning af tosprogede elever.

Forudsætninger for at læse modulet
Det anbefales, at den studerende har påbegyndt PL4. Bemærk, at modulet retter sig mod alle undervisningsfag og således også kan vælges af studerende, som har læst matematik eller engelsk som deres første undervisningsfag.