Flygtninge og indvandrere
- eller bare ny i Danmark

Er du skole- dagtilbudsleder og ønsker at videreuddanne dine medarbejdere, eller kommer du med en ungdomsuddannelse fra dit hjemland og ønsker at læse til fx pædagog? Her finder du informationer om vores viden og ekspertiser inden for området for flygtninge og indvandrere.

Konsulentydelser - Dansk som andetsprog

Københavns Professionshøjskole tilbyder kommuner, skoler og institutioner hjælp til at implementere strategier for tosprogsområdet og bistand til at løse konkrete udfordringer. Vi er eksperter i arbejdet med nyankomne børn, unge og voksne.

Kurser og diplom - flersprogethed og interkulturalitet

Arbejder du med børn, unge og voksne, som er flygtninge eller nyankomne, og har du brug for at styrke din faglighed på området? KP tilbyder diplommoduler og kurser, som giver dig teoretisk og praktisk viden, du kan bruge i arbejdet med dansk som andet sprog. 

Studerende

Pressekontakt og eksperter

Find kontaktoplysninger på KP's eksperter på flygtninge- og indvandrerområdet her.

Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere

Vil du være lærer?

Med en gymnasial uddannelse fra dit hjemland og et forberedelseskursus kan du læse til skolelærer i Danmark - læs mere her.

I Københavns Professionshøjskole ønsker vi, at vores studiemiljø afspejler den mangfoldighed, der også findes i samfundet, som vi uddanner til.

 

fif flygtninge nytilkomne

Vil du være pædagog?

Med en gymnasial uddannelse fra dit hjemland og et forberedelseskursus kan du læse til pædagog i Danmark - læs mere her.

I Københavns Professionshøjskole ønsker vi, at vores studiemiljø afspejler den mangfoldighed, der også findes i samfundet, som vi uddanner til.

Specialisering på læreruddannelsen

Modersmålsundervisning

Forskningsprojekt 'flygtningefamiliers møde med danske daginstitutioner'

Forskningsprojekt 'Tegn på sprog'