Eksperter inden for dagtilbud

Kontaktoplysninger på UCC's eksperter inden for dagtilbudsområdet.

 

Læring og kvalitet i dagtilbud

 • Udvikling af læringsmiljøer

 • Børns udvikling og trivsel

 • Forældresamarbejde

 • Aktionslæring

 • Leg og hverdagspædagogik

Forsker, ph.d.

Ida Kornerup

 

Tlf.: 4189 7275

E-mail: ik@kp.dk

Forsker, ph.d.

Søren Smidt

 

Tlf.: 4189 7290 / 2729 0206

E-mail: sm@kp.dk

Lektor

Christian Aabro

 

Tlf.: 4189 7791

E-mail: ca@kp.dk

 

 

Ledelse af dagtilbud

Adjunkt

Mia Fihl Jeppesen

 

Tlf.: 4189 8642

E-mail: mije@kp.dk

     

 

Naturfag/Science i dagtilbud

Docent, ph.d.

Mia Husted

 

Tlf.: 4189 8487

E-mail: mihu@kp.dk

Lektor

Thorleif Frøkjær

 

Tlf.: 4189 7261

E-mail: tf@kp.dk

   

 

Digitale medier i dagtilbud

Konsulent

Steen Søndergaard

Tlf.: 4189 7871

E-mail: sts@kp.dk

 

   

 

Sprog i dagtilbud

 • Tidlig sprogstart
 • Flersprogethed
 • Interkulturel læring
 • Sproglig opmærksomhed
 • Fremmedsprogsdidaktik
 • Dansk som andetsprog
 • Inkluderende sprogpædagogik

Lektor

Lone Wulff

Tlf.: 4189 7602

E-mail: lw@kp.dk

Lektor

Mette Ginman

Tlf.: 4189 7163

E-mail:  mmg@kp.dk

 

 

 

Inklusion i dagtilbud

Forsker, ph.d.

Ida Kornerup

Tlf.: 4189 7275

E-mail:  ik@kp.dk

 

   

 

Etnicitet

 • Forældresamarbejde
 • Minoritetsdanske børn og forældre
 • Børneopdragelse
 • Udsathed

Lektor, ph.d.

Üzeyir Tireli

Tlf.: 4189 7873

E-mail: ut@kp.dk  

 

   

 

Pædagoguddannelsen

 • Pædagoguddannelsen og pædagogers arbejdsområder
 • Samspil med praksis
 • Integration og mangfoldighed
 • Udsatte børn og unge
 • Overgang til skole

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.