Eksperter inden for folkeskolen

Kontaktoplysninger på UCC's eksperter inden for skoleområdet.

Læreruddannelsen

Uddannelseschef for UCC’s læreruddannelse

Lis Madsen

Tlf.: 4189 7671

E-mail: lmad@kp.dk  

 

 

 

 

Flygtninge og didaktik i modtageklasser

Lektor

Charlotte Bie

Tlf.: 4189 7155

E-mail: chb@kp.dk

Lektor

Mette Ginman

Tlf.: 4189 7163

E-mail: mmg@kp.dk

Lektor

Lone Wulff

Tlf.: 4189 7602

E-mail: lw@kp.dk

 

 

 

Folkeskolereformen

 • Skoleledelse
 • Pædagogisk ledelse
 • Læreres professionelle udvikling
 • Lærerprofessionen
 • Skoleudvikling
 • Forskningsinformeret praksisudvikling
 • Velfærdsprofessioner
 • Innovation i den offentlige sektor

Forsker, ph.d.

Nana Vaaben

Tlf.: 4189 8486

E-mail: nava@kp.dk

Forskningsprogramleder

Søren Hornskov

Tlf.: 4189 7519

E-mail: sbho@kp.dk

   

 

 

Læringsmålstyret undervisning

 • Læringsmålorienteret undervisning

Lektor

Dorte Østergren-Olsen

Tlf.: 4189 7382

E-mail: doo@kp.dk

Lektor

Hanne Schilling

Tlf.: 4189 7587

E-mail: hasc@kp.dk

Adjunkt

Marianne Thomsen

Tlf.: 4189 8705

E-mail: mart@kp.dk

 

 

 

Lærer-pædagogsamarbejde

 • Overgang mellem dagtilbud og skole
 • Samarbejde mellem pædagoger og lærere
 • Pædagoger i skolen

Docent, ph.d.

Ditte Tofteng 

Tlf.: 4189 8488

E-mail: dito@kp.dk

Lektor

Helle Kildevang

Tlf.: 4189 7274

E-mail:  heki@kp.dk  

 

 

 

Undervisningsdifferentiering

 • Inklusion og differentiering
 • Klasseledelse

Lektor

Martha Mottelson

Tlf.: 4189 7633

E-mail: mamo@kp.dk  

 

   

 

 

Ledelse og organisationsudvikling

 • Læringscentreret skoleledelse
 • Ledelse gennem observation
 • Strategisk skoleledelse
 • Ledelse, læring og data

Chefkonsulent

Anita Monnerup Pedersen

Tlf.: 4189 7235

E-mail: anmp@kp.dk

 

 

 

 

 

Digitale medier i undervisningen

 • Digitalisering og i fritid og i skole
 • Digitale læremidler
 • Brug af teknologi

Lektor

Ole Christensen 

Tlf.: 4189 7257

E-mail: oc@kp.dk

Lektor

Lise Møller

Tlf.: 4189 9301

E-mail lism@kp.dk

Lektor

Tobias Heiberg

Tlf.: 4189 8143

E-mail: tohj@kp.dk

 

 

Inklusion i skolen

 • Undervisningsdifferentiering
 • Inklusion
 • Familieliv og familiepolitik
 • Barndom
 • Unges sociale fælleskaber, ungdomskultur og udsatte unge
 • Social eksklusion og inklusion

Adjunkt, ph.d.

Sine Penthin Grumløse

Tlf.: 4189 8718

E-mail: sipg@kp.dk

Lektor, ph.d.

Tekla Canger

Tlf.: 4189 7618

E-mail: teca@kp.dk

Adjunkt

Tim Vikær Andersen

Tlf.: 4189 8016

E-mail: tiva@kp.dk 

 

 

 

Specialpædagogik

Lektor

Christina Jørgensen

Tlf.: 4189 7654

E-mail: chjo@kp.dk      

     

 

 

Sprog

 • Sproglig opmærksomhed
 • Tidlig sprogstart
 • Fremmedsprog
 • Flersprogethed

Lektor

Karoline Søgaard

Tlf.: 4189 7536

E-mail: kars@kp.dk

 

   

 

 

Bevægelse og idræt

 • Bevægelse som led i inklusionsarbejdet
 • Idræt og bevægelse i det tværprofessionelle samarbejde
 • Temaorienteret idrætsundervisning

Lektor

Mathilde Sederberg

Tlf.: 4189 8004

E-mail: mase@kp.dk

Lektor

Inge Regnarsson

Tlf.: 4189 7690

E-mail: inre@kp.dk

   

 

 

Håndværk, design og æstetiske læreprocesser

Lektor

Merete Weimann

Tlf.: 4189 8389/4016 1605

E-mail: mwe@kp.dk

     

 

 

Matematik

Lektor

Michael Wahl Andersen

Tlf.: 4189 7251

E-mail: mwa@kp.dk

Lektor, ph.d.

Charlotte Krog Skott

Tlf.: 4189 8492

E-mail: cksk@kp.dk

 

 

 

 

Naturfag/Science

 • ASTE profil i den nye læreruddannelse
 • Naturfagsdidaktik

Ole Goldbech

Tlf.: 4189 7164

E-mail: og@kp.dk

Lektor

Jens Aarby

E-mail: jen@kp.dk

   

 

 

Etnicitet

 • Forældresamarbejde
 • Minoritetsdanske børn og forældre
 • Udsathed
 • Læring og læringsmiljøer

Lektor, ph.d.

Üzeyir Tireli

Tlf.: 4189 7873

E-mail: ut@kp.dk

 

   

 

 

Dansk som andetsprog

 • Flersprogede børn
 • Unges læring og læsning
 • Inkluderende sprogpædagogik
 • Flersprogede elevers læseudvikling

Lektor

Lone Wulff

Tlf.: 4189 7602

E-mail: lw@kp.dk

Lektor

Mette Ginman

Tlf.: 4189 7163

E-mail: mmg@kp.dk

   

 

 

Unge og udskoling

 • Udsathed
 • Inklusion
 • Ungdomspædagogik
 • Sociale fællesskaber

Lektor, ph.d.

Üzeyir Tireli

Tlf.: 4189 7873

E-mail: ut@kp.dk

Lektor, ph.d.

Tekla Canger

Tlf.: 4189 7618

E-mail: teca@kp.dk

   

 

 

Læsning

Lektor

Sara Hannibal

Tlf.: 4189 7621

E-mail: shan@kp.dk

     

 

 

Madkultur

 • Børn, æstetik og mad
 • Maddannelse

Lektor, ph.d.

Helle Brønnum Carlsen

E-mail: hbca@kp.dk

     

 

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.