Nyheder

På denne side finder du alle nyheder fra UCC frem til foråret 2018. Som et led i fusionen mellem Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol pr. 1. marts 2018 kan du fremover finde aktuelle nyheder på det midlertidige website for Københavns Professionshøjskole: www.kp.dk.

6. april 2017

Et stresset familieliv er ikke kun forældrenes ansvar

Stressede børnefamilier råber om hjælp, men børne- og familiepolitikken er svækket af fejlagtige forestillinger om, at god familiepolitik skader arbejdsmarkedet, at politikere ikke bør blande sig i familielivet, og at barndommen primært skal bruges til at skabe arbejdsduelige voksne, skriver UCC-forskere Sine Penthin Grumløse og Anja Marschall.

Emne: 

  • Forskning
5. april 2017

Hvem sikrer beboerne på de psykiatriske bosteder?

Der er meget fokus på sikkerheden for personalet på bostederne. Men hvad med beboernes sikkerhed? Og hvilke etiske udfordringer stiller sikkerhedsforanstaltningerne personalet over for? spørger UCC-forskere Anne Mia Steno og Birgitta Frello.

Emne: 

  • Forskning
29. marts 2017

UCC bidrager til konference om professionel dømmekraft

Der er brug for pædagoger, lærere og ledere, der er i stand til at udøve professionel dømmekraft. På en konference på DPU den 30. marts sætter Nationalt Center for Skoleforskning fokus på netop professionel dømmekraft. Christian Aabro, John Gulløv og Anders Skriver Jensen fra UCC deltager i workshops.

Emne: 

  • Daginstitutioner
  • Folkeskolen
28. marts 2017

Status på blokade på UCC

UCC's Campus Carlsbergs 7. sal er på 16. dag blokeret af studerende fra pædagoguddannelsen og repræsentanter for de pædagogstuderendes organisation PLS. Der er afholdt ca. 10 møder mellem ledelsen og de aktionerende for at forsøge at opnå en fælles forståelse og løsning på konflikten. UCC's ledelse har erkendt, at implementeringen af den nye studieordning på pædagoguddannelsen og starten på...

Emne: 

  • Pædagoguddannelsen
  • Campus Carlsberg
27. marts 2017

Møde mellem ledelse og blokade om handleplan

Ledelsen af pædagoguddannelsen og repræsentanter for de aktionerende studerende mødtes i dag den 27. marts til et møde om den handleplan, ledelsen har fremlagt. Mødet foregik i en konstruktiv tone, og man diskuterede konkrete punkter i handleplanen. Uddannelsesdirektør Lisbeth Harsvik opfordrede til en fortsat dialog om handleplanen, men sagde, at det er en forudsætning for videre samtale, at...
27. marts 2017

Undervis i hitserien Skam i dansk

På Skorpeskolen i Helsingør har dansklærer Trine Ferdinand, der også er danskkonsulent ved Center for Undervisningsmidler i UCC, haft stor succes med at integrere den norske ungdomsserie Skam i undervisningen. Hun har også i samarbejde med danskkonsulenterne Thomas Ais Christensen og Dorte Mortensen udarbejdet en pædagogisk vejledning til serien.

Emne: 

  • Folkeskolen
  • dansk

Sider