Nyheder

På denne side finder du alle nyheder fra UCC frem til foråret 2018. Som et led i fusionen mellem Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol pr. 1. marts 2018 kan du fremover finde aktuelle nyheder på det midlertidige website for Københavns Professionshøjskole: www.kp.dk.

15. februar 2012

Frafald på læreruddannelsen skal ned

Hvad skal der til for at fastholde de studerende på læreruddannelsen? Friere rammer for tilrettelæggelse af uddannelsen, optagelsessamtaler, mere praktik og flere ressourcer er nogle af de bud, der kom frem, da TV2 i dag satte fokus på frafaldet på læreruddannelsen i en række interviews

Emne: 

 • Læreruddannelse
9. februar 2012

Aktionslæring sætter turbo på lederudvikling

Få krop på ledelsesteorierne ved hjælp af aktionslæring. En gruppe daginstitutionsledere har observeret hinanden i praksis og viser dermed vejen for effektiv lederudvikling.

Emne: 

 • Aktionslæring
 • Ledelse
 • Daginstitutioner
9. februar 2012

Inddrag mor og far når børn har det svært

Undersøgelse af knap 200 individuelle læreplaner sætter fokus på forældresamarbejdet, når børnene ikke trives i daginstitutioner.

Emne: 

 • Daginstitutioner
 • Socialt arbejde
9. februar 2012

Netværkslederen: Fremtidens chef?

Ledelsesstruktur! Selve ordet emmer af knastør kedsommelighed, men ikke desto mindre er den måde, ledelsen er organiseret på, helt afgørende for, hvor godt eller dårligt for eksempel vuggestuer, fritidshjem og børnehaver fungerer.

Emne: 

 • Ledelse
 • Daginstitutioner
9. februar 2012

Svær skolestart: Skru op for samarbejdet

SFO-pædagoger skal inddrages mere i timerne for at sikre den røde tråd for nye skolebørn, foreslår UCC-ekspert. Den bedste hjælp til de små skolebørn er at lære dem at begå sig i gruppen, siger forsker.

Emne: 

 • Folkeskole
 • Tværfagligt samarbejde
9. februar 2012

Rutiner: Vigtigt pædagogisk redskab

Op mod halvdelen af dagen i børnehaver, vuggestuer og dagplejer består af rutiner – fx når børnene skal spise, rydde op og tage overtøj på. og netop rutinerne er et af dagtilbuddenes mest værdifulde pædagogiske redskaber til læring, mener Søren Smidt fra UCC. Alligevel er de ikke et tema i de pædagogiske lærebøger.

Emne: 

 • Daginstitutioner
9. februar 2012

Skal canadisk skolesucces danne inspiration i Danmark?

UCC og Danmarks Evalueringsinstitut invitererede den 8. februar centrale danske aktører i skoleverdenen til diskussion med canadisk professor om opsigtsvækkende succes med reform af skoler.

Emne: 

 • Folkeskole
6. februar 2012

Pædagoger med prestige: Hierarkiet ingen taler om

Jo mindre børn man beskæftiger sig med, desto lavere prestige er der i arbejdet – og jo færre penge bliver der tilført af kommunerne. De fleste kender og mærker hierarkiet på børneområdet, men de færreste sætter ord på det.

Emne: 

 • Daginstitutioner
6. februar 2012

Udlandet kigger misundeligt på danske børnehaver

Danske politikere og embedsfolk flirter heftigt med skolificering af børnehaverne efter sydeuropæisk forbillede. Men udenlandske eksperter fremhæver faktisk den nuværende danske måde at drive børnehave på som helt unik. Den ansete engelske professor Peter Moss advarer mod, at vi smider en fornem pædagogisk tradition på gulvet.

Emne: 

 • Daginstitutioner
1. februar 2012

Konference: It i dagtilbud og skoler

Hvordan får vi teknologi, didaktik og pædagogik til at gå hånd i hånd? Selvfølgelig skal computerne fungere. Men når nye medier skal blive en naturlig del af vores skoler og institutioner, handler det om meget mere end teknik. Det handler om mennesker.

Emne: 

 • Digitale medier

Sider