Nyheder

På denne side finder du alle nyheder fra UCC frem til foråret 2018. Som et led i fusionen mellem Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol pr. 1. marts 2018 kan du fremover finde aktuelle nyheder på det midlertidige website for Københavns Professionshøjskole: www.kp.dk.

12. juni 2012

Skoleleder: Brug succeshistorier som argument for inklusion

”Jeg samler på succeshistorier”, fortæller skoleleder Søren Skals fra Hillerødsholmskolen i Hillerød, der bruger de positive fortællinger som en murbrækker, når lærere og forældre skal overbevises om, at det er positivt, at flere specialbørn går i den almindelige folkeskole.

Emne: 

 • Folkeskole
 • Inklusion
 • Ledelse
12. juni 2012

Ny lov om inklusion skaber debat

Skolepsykologerne frygter, at den nye lov om inklusion fører til, at forældre kan få sværere ved at få deres barns vanskeligheder vurderet af en skolepsykolog. Formanden for skolepsykologerne efterspørger mere forpligtende aftaler mellem stat og kommune. Børne- og Undervisningsministeriet opretter et nyt nationalt ressourcecenter, der bl.a. skal rådgive kommunerne.

Emne: 

 • Inklusion
12. juni 2012

Leder: Alle unge har ret til et normalt ungdomsliv

Næsten alle elever er en del af de almindelige klasser på 10. KlasseCenter Bornholm. Her er inklusion ikke en modedille, men en ideologi. Det handler nemlig om anstændighed – at give unge mulighed for at være en del af et almindeligt ungdomsmiljø, mener stedets daglige leder Jørgen Helbro.

Emne: 

 • Inklusion
 • Folkeskole
12. juni 2012

Hvor går grænsen for inklusion?

Er du ordblind, har du ADHD eller talebesvær? Ryk direkte i specialskole. Sådan har automatsvaret været i mange år, men nu skal endnu flere inkluderes i den almene folkeskole. Men inklusion er ikke for alle, og adskillige børn risikerer at blive tabt, hvis de presses ind i folkeskolen, lyder kritikken.

Emne: 

 • Inklusion
 • Folkeskole
12. juni 2012

Sociale medier har inklusionspotentiale

Interessen for Facebook, Flickr og blogs stiger blandt fagfolk, der arbejder med inklusion. Medierne åbner nye fællesskaber for borgere, der ellers er udenfor, og det skal samfundet støtte, mener fagfolk fra UCC.

Emne: 

 • Inklusion
12. juni 2012

Inkluderer IKEA, biblioteket og ungdomsskolen?

Nyt, utraditionelt forskningsprojekt undersøger, om Gentofte Kommune er inkluderende i det offentlige rum. Det viser, at selvom viljen er der, kræver det meget af omverdenen at rumme alle borgere i fællesskabet.

Emne: 

 • Inklusion
 • Forskning
11. juni 2012

Evaluering: Tag pædagoguddannelsen alvorligt

Debatindlæg bragt i Politiken den 9. juni 2012 Den nye evaluering af pædagoguddannelsen peger bl.a. på ønsker om en bedre sammenhæng mellem teori og praksis og flere handlekompetencer hos de færdiguddannede pædagoger. Evalueringen peger på en svaghed i den særlige konstruktion for pædagoguddannelsen, hvor en del af praktikken er lønnet, hvorfor ”driftshensyn er i konflikt med læringshensyn for...

Emne: 

 • Pædagoguddannelsen
11. juni 2012

Ny læreruddannelse i 2013

Regeringen har indgået et forlig om en læreruddannelse, der skal styrke fagligheden. Den ny uddannelse vil gælde fra sommeroptaget 2013.

Emne: 

 • Læreruddannelse
6. juni 2012

Ny rolle for PPR: Fra dommer til fødselshjælper

Skolepsykologen med test og diagnoser i tasken uddør til fordel for PPR-konsulenten, der hjælper lærere og pædagoger med at arbejde inkluderende. Kravene til kommunernes PPR’er er under heftig forandring. Det vækker begejstring – og bekymring for, at de svageste børn kan blive taberne.

Emne: 

 • Socialt arbejde
 • Folkeskole
 • Daginstitutioner

Sider