Nyheder

På denne side finder du alle nyheder fra UCC frem til foråret 2018. Som et led i fusionen mellem Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol pr. 1. marts 2018 kan du fremover finde aktuelle nyheder på det midlertidige website for Københavns Professionshøjskole: www.kp.dk.

1. februar 2018

Ministeren har nu godkendt fusionen

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har netop godkendt, at professionshøjskolerne UCC og Metropol slår sig sammen. Dermed er fusionen mellem UCC og Metropol rykket endnu et skridt tættere på realiseringen.

Emne: 

  • fusion
1. februar 2018

Nyt projekt skal udvikle skolens grammatikundervisning

UCC går sammen med VIA og Nationalt Videncenter for Læsning om et forskningsprojekt om grammatik, Gramma3. Projektet skal gøres os klogere på, hvordan grammatikundervisning praktiseres i danske klasserum i sprogfagene dansk, engelsk og tysk.

Emne: 

  • Forskning
30. januar 2018

Debat: En ode for lærergerningen

I en fælles kommentar i Bornholms Tidende løfter Christian Faurholdt Jeppesen, formand for Bornholms Lærerforening og Andreas Grosbøll, uddannelsesleder på UCC Bornholm "flaget for et felt og en gerning, der er så langt mere og meget andet end blot et job, og som derfor som studie og som job burde tiltrække langt flere, end hvad vi oplever lige nu.
18. januar 2018

8 mio. kr. til nyt projekt, der skal forebygge radikalisering og ekstremisme allerede i børnehaven

Undervisningsministeriet har uddelt knap 8 mio. kroner til et projekt, der skal klæde pædagoger, lærere og andre fagprofessionelle på til at forebygge radikalisering og negativ social kontrol af børn og unge i daginstitutioner, fritidstilbud, på skoler og ungdomsuddannelser. Bag projektet står VIA University College, UCC, Dansk Flygtningehjælp og Als Research.

Emne: 

  • pædagoger
  • radikalisering
17. januar 2018

UCC skal uddanne lærere i Helsingør

UCC er i forbindelse med regeringens plan for udflytning af uddannelsesinstitutioner blevet bedt om at etablere læreruddannelse i Helsingør.

Emne: 

  • Læreruddannelse
10. januar 2018

Otte nordsjællandske kommuner går sammen om kompetenceløft af sygeplejersker

Kommunerne har allieret sig med Professionshøjskolen UCC for at opkvalificere alle nyansatte sygeplejersker gennem et særligt kursusforløb på Campus Nordsjælland. Her får sygeplejerskerne den viden og de redskaber, de skal bruge i deres arbejde med syge borgere i hjemmepleje, ældre- og plejecentre.
10. januar 2018

UC'erne står sammen ved KL's Børn og Unge Topmøde

Med en fælles UC-stand til KL’s Børn og Unge Topmøde indbyder UCC – sammen med de øvrige 6 professionshøjskoler – til faglig dialog og samskabelse i forhold til årets emne på topmødet: "Dannelse, uddannelse og inddragelse af fremtidens borgere".

Emne: 

  • Videreuddannelse
2. januar 2018

Alle børn er unikke – også de tosprogede

Lærerne skal være opmærksomme på deres egne (ubevidste) fordomme, når de underviser elever med indvandrerbaggrund. Som lærer kan man nemlig komme til at ødelægge de tosprogede elevers følelse af at høre til i skolen.

Emne: 

  • Læreruddannelsen

Sider