Nyheder

På denne side finder du alle nyheder fra UCC frem til foråret 2018. Som et led i fusionen mellem Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol pr. 1. marts 2018 kan du fremover finde aktuelle nyheder på det midlertidige website for Københavns Professionshøjskole: www.kp.dk.

29. januar 2016

Kronik: Når barnets væren helt erstattes af fokus på læren

Børneliv i dag er i høj grad præget af et entydigt fokus på læring. Børn skal stimuleres og gøres parate til deres fremtidige uddannelse. Denne kronik ser med bekymring på, om vi i denne bestræbelse ikke smider daginstitutioners og skolers historiske blik for børns dannelse ud med badevandet.

Emne: 

 • Læring
 • Folkeskole
 • Daginstitutioner
 • Forskning
19. januar 2016

Læringen ligger i lommen på flyverdragten

At tage sko på, at gå på toilettet og at dække bord udgør en stor del af hverdagen for børn i vuggestuer, dagpleje og børnehaver. De pædagogiske rutiner er stærke læringsrum, som vi bør bruge langt mere, mener UCC’s Søren Smidt.

Emne: 

 • Daginstitutioner
 • Læring
 • Forskning
17. november 2015

UCC og BUPL afholder stor konference

Hvordan skal daginstitutionerne ruste børnene til fremtiden? Er det vigtigst, at de lærer alle tallene til 20 eller at være en god kammerat? Skal vi i højere grad måle på børns præstationer eller skabe nye læringsmiljøer? Og hvordan sikrer vi høj pædagogisk kvalitet på trods af færre ressourcer?

Emne: 

 • Daginstitutioner
 • Læring
22. juni 2015

Børn lærer mest, når pædagogerne er forberedte og nysgerrige

Læring i daginstitutioner finder bedst sted, når pædagogerne forfølger børnenes interesser og har en legende tilgang til læring. Det viser de foreløbige resultater fra et forskningsprojekt, der undersøger, hvordan vi skaber dagtilbud af høj kvalitet og giver de bedste betingelser for læring.

Emne: 

 • Daginstitutioner
 • Forskning
 • Læring
28. april 2015

Nørrebro bygger bedre bro til skolen

Sammen med UCC sætter Guldberg Skole på Nørrebro, de omkringliggende daginstitutioner og fritidshjem spot på begrebet skoleparathed. Målet er i fællesskab at forbedre overgangene mellem de tre vigtige læringsrum i barnets liv.

Emne: 

 • Læring
 • Folkeskole
 • Daginstitutioner
 • Fritidsinstitutioner
20. november 2014

UCC, Metropol, København og Frederiksberg i ambitiøst skoleprojekt

Klogere og gladere elever, der får maksimal læring ud af undervisningen. Det er målet med et nyt projekt, som København og Frederiksberg Kommuner i samarbejde med UCC, Metropol og EVA sætter i gang til næste år på i alt 81 skoler.

Emne: 

 • Inklusion
 • Læring
 • Videreuddannelse
18. november 2014

John Hattie - det nye sort?

Er lærere supermennesker med overmenneskelige kræfter? Det skal de være, hvis de skal implementere al den viden, Hattie har konstrueret. Skal Hatties grundlæggende antagelser implementeres i den danske folkeskole, lægges der for alvor op til store forandringer.

Emne: 

 • Folkeskole
 • Læring
30. oktober 2014

UCC gør klar til at indrette Campus Carlsberg

Studerende og undervisere fra UCC har det seneste år eksperimenteret med digital læring og alternative indretninger af klasselokaler. Nu er erfaringerne klar til at blive brugt til at indrette det nye Campus Carlsberg.

Emne: 

 • Campus Carlsberg
 • Læring
21. oktober 2014

Unges skolefællesskaber bliver glemt

Hvis Mikkel i 9.b pjækker, og Emma sjældent siger noget i timerne, kan forklaringen være, at de ikke har det godt socialt i skolen. For unges tilknytning til uddannelse handler om mere end læring.

Emne: 

 • Forskning
 • Folkeskole
 • Læring

Sider