Nyheder

På denne side finder du alle nyheder fra UCC frem til foråret 2018. Som et led i fusionen mellem Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol pr. 1. marts 2018 kan du fremover finde aktuelle nyheder på det midlertidige website for Københavns Professionshøjskole: www.kp.dk.

17. december 2015

Ph.d.-forsvar: Feltarbejde på lærerværelset

UCC-forsker John Gulløv forsvarer i dag sin ph.d.-afhandling "Dømmekraft i praksis. En antropologisk undersøgelse af professionelle på en skole". John Gulløv er antropolog og har i næsten fire måneder lavet observationer og interview på lærerværelset på Stege Skole på Møn.
11. december 2015

Konference: Digitale redskaber - et hit i dagtilbud

Torsdag den 10. december holdt KL konferencen ’Digitale redskaber – et hit i dagtilbud’. Her præsenterede en række forskere fra blandt andet UCC sammen med praktikere resultaterne fra et stort forskningsprojekt om digitale redskaber i dagtilbud.

Emne: 

 • Digitale medier
 • Daginstitutioner
 • Forskning
10. december 2015

Pædagogstuderende i Paris til klimatopmøde

Der er langt fra klimatopmødet i Paris til en dansk pædagogs hverdag – eller er der? Pædagoger kan spille en vigtig rolle for, hvilket forhold de kommende voksengenerationer får til vores natur og miljø. Derfor er en gruppe pædagogstuderende fra UCC i Paris til klimatopmødet.

Emne: 

 • Pædagoguddannelsen
 • Naturfag
30. november 2015

Ny ph.d.-afhandling: Tværprofessionalisme i professionshøjskolen

Tværprofessionalismen har gjort sit indtog i landets professionshøjskoler, hvor den skal hjælpe professionerne med at løse samfundets stadigt mere komplekse opgaver og skabe innovation i den offentlige sektor. Fredag den 27. november forsvarede Sofie Sauzet flot og overbevisende sin ph.d., som sætter spot på tværprofessionalisme i professionshøjskolerne.

Emne: 

 • Forskning
26. november 2015

Optimeringsiverens indtog i pædagogikken

Der er et øget politisk ønske om at måle kvaliteten i daginstitutioner. Men kan kvaliteten måles, uden at vigtige elementer så som trivsel, selvværd og kreativitet går tabt i firkantede evalueringsskemaer? Og handler kvalitet om at lære alfabetet eller om at lære, hvordan man er en god ven?”. Hvad er daginstitutioners primære opgave?

Emne: 

 • Daginstitutioner
24. november 2015

Sæt fokus på unges sociale fællesskaber

Sociale fællesskaber er afgørende for, at unge føler sig trygge nok til både at kunne lære og komme i skole. Men det er svært at sætte fokus på trivsel i udskolingen. Det viser et nyt forskningsprojekt fra UCC, som forsker Tekla Canger fortalte om 23. november på det første af UCC’s tre gå-hjem-møder om inklusion.

Emne: 

 • Inklusion
 • Forskning
20. november 2015

Konference om nyankomne børn og unge i skolen

UCC’s Videreuddannelse afholdt 16.-17. november 2015 konference om Multikulturelle skoler. Temaet var nyankomne børn og unges vej ind i uddannelse, og godt 250 skolefolk og andre interesserede deltog i konferencen.

Emne: 

 • Multikulturelle skoler
17. november 2015

UCC og BUPL afholder stor konference

Hvordan skal daginstitutionerne ruste børnene til fremtiden? Er det vigtigst, at de lærer alle tallene til 20 eller at være en god kammerat? Skal vi i højere grad måle på børns præstationer eller skabe nye læringsmiljøer? Og hvordan sikrer vi høj pædagogisk kvalitet på trods af færre ressourcer?

Emne: 

 • Daginstitutioner
 • Læring
17. november 2015

Læreruddannet fra UCC skriver en af årets bedste bacheloropgaver

Natasia Fenger Dahlmann fra Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS har netop modtaget hæder for sit bachelorprojekt om idræt i folkeskolen. Hun fik en andenplads i Lærerprofession.dk's konkurrence om at skrive årets bedste bacheloropgave.

Emne: 

 • Læreruddannelse
29. oktober 2015

Ung i udskolingen: En sårbar tid

Det er svært at fokusere på trivsel i udskolingen, men sociale fællesskaber er afgørende for, at unge i de ældste klasser føler sig trygge nok til både at kunne lære og komme i skole. Det viser et nyt forskningsprojekt fra UCC, og forsker Tekla Canger efterlyser, at lærerne får bedre mulighed for at arbejde systematisk med de unges sociale relationer.

Emne: 

 • Inklusion
 • Skolereform
 • Forskning

Sider