Vurdér digitale læremidler

Vurdigi.dk er navnet på et værktøj, som kan hjælpe lærere til at vurdere kvaliteten af digitale læremidler som fx læringsportaler, forløb og apps. Vurdigi er forskningsbaseret og udviklet af to af UCC’s konsulenter.

Digitale læremidler kan være lidt ligesom fyldte chokolader i farvestrålende cellofan: De kan se lækre og indbydende ud, men det er svært at gennemskue, præcis hvad de rummer. Vurdigi er et webbaseret dialogværktøj, som systematisk stiller lærere en række konkrete og praksisnære spørgsmål. Samlet kaster spørgsmålene lys over, om læremidlet er det, læreren har brug for til sine elever. Det optimale er at bruge Vurdigi sammen med kolleger eller i et team, men det kan også bruges solo af den enkelte lærer.

”Vurdigi kan hjælpe lærere i gang med at tage ansvar for og styring med, hvad det er for nogle digitale læremidler, de skal arbejde med i deres faglige praksis med eleverne,” siger it-didaktisk konsulent Kasper Koed fra UCC’s Center for Undervisningsmidler. Han og kollegaen Andreas Binggeli har udviklet værktøjet sammen med mediekonsulent Janus Askø Madsen for alle landets centre for undervisningsmidler.

Baseret på forskning

Og indholdet er ikke bare noget, som de tre konsulenter har skruet sammen på gefühl. Tværtimod er teorien bag værktøjet tung. Vurdigi.dk bygger nemlig på den nyeste danske forskning i vurdering af digitale læremidler, som Jeppe Bundsgaard fra DPU og Thomas Illum Hansen står bag. De to forskere er meget positive overfor værktøjet til lærerne. Thomas Illum Hansen, der er ph.d. og videncenterleder for læremiddel.dk, siger: "Det er et godt og solidt værktøj, de har udviklet. De rammer lærerne, fordi de formår at få omsat vores viden i et sprog, som taler til lærerne og deres læremiddelopfattelse. Værktøjet opfylder uden tvivl et behov hos lærerne".

Det skal også spille en helt almindelig tirsdag

Tanken bag Vurdigi er præcis at oversætte forskningen til et brugervenligt, tilgængeligt og praksisnært værktøj, forklarer Kasper Koed.

”Hvis du smider sådan en forskningsrapport på et lærerværelse, vil et fåtal have tid og overskud til at lave gennemgribende analyser. Der er brug for at kunne omsætte det til konkret praksis en helt almindelig hverdagsmorgen. Vores ide har været at omsætte forskernes konklusioner til en række konkrete og praksisnære arbejds- og refleksionsspørgsmål – men uden at det bliver overfladisk og banalt,” forklarer Kasper Koed.

Forsker Thomas Illum Hansen hæfter sig da også ved, at Vurdigi er brugervenligt og samtidig tager højde for det komplekse arbejde det er, at vurdere digitale læremidler.

”Vurdigi formår også at tage hånd om de vanskelige udfordringer, der er i at vurdere digitale læremidler, fordi der jo findes flere forskellige typer, der skal vurderes efter forskellige kriterier,” siger han.

Revolution nedefra og digitale millioner

I øjeblikket bliver der indkøbt digitale læremidler for millioner af kroner i kommunerne. Regeringen har afsat en halv milliard kroner blandt andet til indkøb af digitale læremidler i skolerne. Det er de midler, der lige nu arbejder i skolernes budgetter. En stor del af de digitale læremidler bliver indkøbt via centrale kommunale indkøbsaftaler og rabatordninger. Men det er ikke nødvendigvis godt, påpeger Kasper Koed. "Når læremidler indkøbes centralt, er det økonomien, der taler og ikke nødvendigvis hvad man har behov for rundt omkring på de enkelte skoler. Vi kunne med fordel sætte spot på de ofte usynlige beslutningshierarkier, der er i forhold til indkøb. Vi anbefaler, at det er dem, der har fagkompetencerne og dem, der står i den daglige undervisningspraksis, der skal vurdere hvilke læremidler, som skolerne skal indkøbe", siger han.

Men der er langt mere end kroner og øre at tage højde for for lærerne, for en stor del af de digitale læringsressourcer er gratis.

"Det her er faktisk ikke en indkøbsstrategi. Det er et stykke benhårdt professionsudviklingsarbejde, der handler om at bringe digitale læremidler endnu mere kvalificeret i spil i forhold til elevernes læring. Det handler langt fra kun om penge og fordelagtige indkøbsordninger. Det handler om hvilke læringsressourcer, teknologier, apps og web 2.0-ressourcer – gratis som betalte, som lærerne med fordel kan bringe i spil i undervisningen", forklarer han.

Bladretest og brugervenlighed

Grundideen med Vurdigi er, at lærerne kan komme et spadestik dybere, når de skal vurdere et digitalt læremiddel. Værktøjet tager højde for, at den indbyggede didaktik i et analogt og digitalt læremiddel kan være den samme, men at digitale læremidler stiller større krav til fx overskuelighed og brugeroplevelsen i forhold til, hvordan man navigerer rundt i læremidlet. Det er fx svært at lave en hurtig bladretest i et digitalt læremiddel. "Vurdigi bidrager med nogle objektive kriterier og nogle spørgsmål, som kan skabe diskussioner, når man sidder en gruppe kolleger og skal vurdere styrkesider og svagheder ved forskellige læremidler. For der er jo ikke én vej her. Lærere er forskellige og bruger læremidler forskelligt, og det skal der være plads til. Men de valg, man så træffer, skal være synlige. Og det bliver de med værktøjet her",siger Kasper Koed.

Vurdigi 2.0