Viviane Robinson svarer på lokale udfordringer i København

Den anerkendte new zealandske skoleledelsesforsker Viviane Robinson kommer endnu engang til Danmark. Denne gang for at give bud på, hvordan de københavnske skoler håndterer lokale udfordringer ved hjælp af principperne for elevcentreret skoleledelse.

UCC og Dafolo afholder konference med Viviane Robinson den 5. oktober 2015 på Axelborg.

Viviane Robinsons tilgang til elevcentreret skoleledelse giver konkrete og praksisnære bud på, hvordan skoleledelser kan styrke de professionelles fokus på og samarbejde om elevernes læring og trivsel. En række ledere på skoleområdet i Københavns Kommune har formuleret spørgsmål, som Robinson adresserer på konferencen.

”Elevcentreret ledelse udmærker sig ved at integrere et systematisk forskningsreview med en stor ydmyghed over for kompleksiteten i ledelsens samarbejde med skolens professionelle. Modellen giver klare retninger, men uden at postulere at der findes enkle svar. Det er én grund til, at den i høj grad slår an, når vi præsenterer den for skoleledere”, forklarer Helle Bjerg, ph.d. og docent i UCC.

Interessen er eksploderet
Elevcentreret ledelse er et godt bud på, hvordan man kan oversætte de lærings- og ledelsesambitioner, som skolereformen er udtryk for. Og både kommuner og ledelser er stærkt interesserede.

”Efterspørgslen er stor. I mange år har kommunerne vægtet generelle ledelseskompetencer, fx personaleledelse og administration. Pludselig er interessen for faglig, pædagogisk ledelse eksploderet – og selvom presset er stort på skolelederne, så tænder de i høj grad på at styrke skolens kerneopgave gennem deres ledelse”, siger Helle Bjerg.

UCC har indgået en aftale med Viviane Robinson om i samarbejde at omsætte elevcentreret ledelse til en dansk skoleledelseskontekst. Som led i samarbejdet afholdes konferencer med Viviane Robinson.

Yderligere information
Flere oplysninger om elevcentreret ledelse: ph.d. og docent Helle Bjerg, tlf. 4189 8254, HBJ@ucc.dk