Undgå uddannelsesloftet – søg ind på læreruddannelsen nu

Har du en videregående uddannelse - og vil du læse til lærer - kan du akkurat undgå at komme i karambolage med uddannelsesloftet.

Med det nyindførte uddannelsesloft, er det ikke længere muligt at blive optaget på en uddannelse, hvis man i forvejen har en videregående uddannelse på samme eller højere niveau. Uddannelsesloftet træder dog først i kraft med studiestart sommeren 2017, hvorfor det endnu er muligt at undgå uddannelsesloftet ved at søge ind med studiestart i januar 2017.

7 i snit

Hos UCC har vi endnu enkelte ledige pladser på læreruddannelsen på undervisningsfaget dansk 4. -10. klassetrin med studiestart 25. januar 2017. Alle med et gymnasialt eksamensgennemsnit på 7 eller derover og alle som har bestået optagelsessamtale i 2016 eller inden 12/1-2017, kan søge om en af de ledige studiepladser. Ansøgningsfristen er den 13. januar 2017 kl. 12.00.

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.