Undervisning af flygtningebørn halter

Manglende faglighed og alt for mange elever præger de modtageklasser, som netop nu skal sluse et stort antal flygtningebørn ind i folkeskolen.

​Kronik bragt i Danske Kommuner nr. 02 / 2016, af Mette Ginman, Helene Türkmen og Charlotte Bie, alle lektorer på Professionshøjskolen UCC’s videreuddannelse, Program for inklusion og integration.

Hverdagen er præget af børn med meget forskellige baggrunde og fagligt niveau. Flere skoler er under pres, og der er akut behov for, at kommunerne sikrer bedre betingelser for lærernes arbejde. Den aktuelle flygtningekrise skaber en ny situation i mange børnehaver, skoler og uddannelser, der skal tage imod og undervise flere flygtningebørn end tidligere. Flere steder er skoler og lærere under pres. I modtagelsesklasserne er der op til 18 elever med kun én lærer. Man er nødt til at sende elever videre til de almene klasser efter ganske få måneder, hvor børnene så skal undervises af lærere, der ikke har linjefag i dansk som andetsprog.

Lærernes faglighed og skoleledelsens strategi og prioritering er sammen med kommunens organisering og håndtering af nyankomne elever afgørende for børnenes læring, trivsel og integration. Kommer integrationen skævt fra start, er der meget, der skal indhentes senere.
 
Som ansatte i UCC’s videreuddannelse møder vi dagligt lærere, der underviser nyankomne børn i modtagelsesklasser på landets skoler. Den øgede tilstrømning af nye elever betyder, at der oprettes flere modtagelsesklasser, og at endnu flere lærere står med en fagligt meget krævende opgave, som mange ikke er tilstrækkeligt klædt på til at løse

Læs hele kronikken på danskekommuner.dk

Konference om flygtningebørn

Edith Montgomery og Naser Khader er blandt oplægsholderne, når vi holder konference om flygtningebørn d. 29. januar 2016. Her kan du få konkrete bud på, hvordan du kan arbejde med flygtningebørns traumer, deres sundhed og trivsel i skole og fritid.