Uddannet fra UCC's FIF-forløb: "Det handler om dannelse - ikke om integration"

ArasAkrawe
Aras Akrawe, der har taget UCC's FIF-forløb for flygtninge og indvandrere og derefter uddannet sig til pædagog, fortalte i gårsdagens Berlingske om forløbet og sin uddannelse. I artiklen fortæller også Helle Delfs, der er koordinator for FIF-kurserne på pædagoguddannelsen på UCC, om forløbet.

Artikel i Berlingske Tidende 29. maj 2016: 

"Jeg tror ikke på integrationskurser, der belærer, men på at give folk nogle redskaber til at klare sig – i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet. Det handler om dannelse, ikke integration. Og det var først, da jeg kom på en skole, hvor ingen talte om integration, men i stedet uddannede os i at analysere samfundet – teoretisk og praktisk – at jeg kom helt tæt på den danske kultur og mentalitet," siger han. I dag arbejder Aras Akrawe dels som pædagog for udviklingshæmmede voksne, dels som konsulent for Frederiksberg Kommune i forhold til modtagelsen af flygtningebørn. Nu overvejer han, om han skal begynde på en ph.d. "Den rygsæk, jeg har fået med fra FIF, har været sindssygt vigtig. Jeg siger ikke, at alle flygtninge skal lære Foucault og Habermas. Men jeg tror, at vi skal snakke mindre om integration og mere om uddannelse. For det er, når man kobler viden og praktiske redskaber med sine egne erfaringer i hverdagen, at man lærer et samfund rigtigt at kende."